VGS

De subsidiebedragen zijn substantieel en zijn bedoeld voor scholen die moeite hebben de basisvaardigheden bij hun leerlingen op orde te krijgen. De subsidie bestaat uit een basissubsidie en een aanvullende subsidie in combinatie met ondersteuning vanuit een basisteam. De PO-raad is kritisch op de inzet van het basisteam en pleit ervoor om scholen zelf haar ondersteuning te laten regelen. Hier is echter vooralsnog geen gehoor aan gegeven.

Basissubsidie

De basissubsidie bedraagt 961 euro per leerling (peildatum 1 oktober 2021) en is bedoeld om interventies van een beschikbaar gestelde menukaart toe te passen. Het gaat er hierbij om in ieder geval taal en/of rekenen te versterken en waar mogelijk burgerschap en digitale geletterdheid.

Aanvullende subsidie

Dit betreft de subsidie die in combinatie met ondersteuning vanuit een basisteam mogelijk is. De aanvullende subsidie bedraagt 366 euro.