VGS

‘De weg naar inclusiever onderwijs is complex en vraagt om een integrale aanpak die ingrijpt op praktijk, beleid, stelsel en structuren’, constateren beide profielorganisaties in hun gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.

Sleutelrol

In zo’n integrale aanpak ‘spelen lerarenopleidingen een sleutelrol’, aldus VOS/ABB en VGS. ‘Als leraren worden opgeleid tot inclusieve leerkracht (kennis, vaardigheden en mind-set), werken we van binnenuit aan een onderwijsstelsel dat een collectieve verantwoordelijk voelt voor het leren van álle leerlingen.’

Belangrijke focusgebieden daarbij zijn: kennis en vooral vaardigheden t.a.v. gedragsondersteuning en meer- en hoogbegaafdheid.

Aan Kamer en kabinet vragen de koepelorganisaties om in gesprek te gaan met de pabo’s en de lerarenopleidingen over hoe een versterking van de weg naar inclusiever onderwijs gerealiseerd kan worden.

Verder lezen:

  • Zie hier voor het nieuwsbericht van VOS/ABB over onze gezamenlijke brief.
  • Zie hier voor een verslag van het Kamerdebat over website van de VO-raad.