VGS

Het toelatingsbeleid is voor elke school een aangelegen punt! Ontwikkelingen als ‘krimp’ van de eigen school of van omliggende scholen, de ‘dreigende ’briefopdracht van minister Wiersma van maart 2022 en zelfs de situatie in de Oekraïne blijken ook voor dit dossier gevolgen te hebben. Mede vanwege de politieke gevoeligheid van dit thema is duidelijkheid op dit terrein meer dan ooit nodig. Met het oog hierop heeft de VGS, zoals al eerder aangekondigd, dan ook een scan ontwikkeld met als ‘titel’:

Welkom! Of toch niet? Het toelatingsbeleid doorgelicht. Duidelijkheid op een gevoelig thema

Inmiddels heeft deze scan de pilotfase doorlopen en is die daarmee breed beschikbaar.

Wij hopen dat veel scholen al op korte termijn gebruik zullen maken van de scan. Daarom bieden wij deze aan voor een voordelige vaste prijs: 750 euro, excl. btw.

Hiervoor ontvangt u een vragenlijst die door de school/het bestuur ingevuld dient te worden. De gegevens worden vervolgens door de VGS geanalyseerd en van een schriftelijke rapportage voorzien, die op locatie wordt toegelicht.

Resultaat

De scan laat onder andere zien of:

  • de praktijk van het toelatingsbeleid spoort met dat wat schriftelijk in documenten is vastgelegd
  • de beslisstructuur helder is
  • het beleid in alle documenten eenduidig is vastgelegd

Gevolgd door een aantal concrete adviezen voor het wijzigen/ handhaven van het toelatingsbeleid.

Wilt u deelnemen aan de scan?

Neem contact op met Jan Macdaniel en wij sturen de vragenlijst zo spoedig mogelijk op en stemmen het tijdpad met u af. Bel 0180 442 659 of mail naar j.macdaniel@vgs.nl.