VGS

In zijn brief gaat minister Wiersma in op ‘de benodigde verbeteringen in het toelatingsbeleid van scholen’. Hij vraagt in dat verband de scholen hun ‘toelatingsbeleid tegen het licht te houden en te zoeken naar mogelijkheden voor verduidelijking en meer transparantie’.  In concreto noemt de minister onder andere:

  • de mate van bekendheid van de regels die een school bij het al dan niet toelaten hanteert,
  • het wijzen op de mogelijkheid voor potentiële ouders om bezwaar te maken tegen weigeren van hun kind,
  • het zogenaamde ‘wegadviseren’ (ouders met een migratieachtergrond of een laag opleidingsniveau er op wijzen dat hun kinderen zich op een andere school beter thuis zullen voelen) en
  • de vrijwillige ouderbijdrage.
  • Als ‘stok achter de deur voor meer aanpassingen’ noemt de minister het toezicht door de inspectie.

Nu is het toelatingsbeleid voor het christelijk-reformatorisch onderwijs al langer een aangelegen punt (…). Niet alleen de minister, maar ook wij zelf willen natuurlijk duidelijkheid op dit terrein bewerkstelligen en negatieve ervaringen zoveel mogelijk voorkomen. Ook daartoe verplicht immers de identiteit.

Met het oog hierop heeft de VGS dan ook een scan ontwikkeld met als ‘titel’:

Welkom! Of toch niet? Het toelatingsbeleid doorgelicht Duidelijkheid op een gevoelig thema

Wordt vervolgd!

Het was/is de bedoeling om u binnenkort te informeren over ons nieuwe product. Omdat de scan nu ook een rol blijkt te kunnen spelen in het kader van de oproep van de minister, wijzen we u er bij deze graag alvast op.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Jan Macdaniel voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek. Bel 0180 442 659 of mail naar j.macdaniel@vgs.nl.