VGS

Dat manifest van VerusVOS/ABBVBSVGS en ISBO stond centraal tijdens het onderwijsontbijt dat de profielorganisaties op woensdag 8 september in Den Haag hadden georganiseerd met Kamerleden. Die bijeenkomst werd geleid door moderator Lisette Wellens. Aanwezig waren de parlementariërs Van Meenen (D66), Peters (CDA) en Bisschop (SGP).

VGS-bestuurder Pieter Moens pleitte daar voor structurele versterking van de relatie tussen school en thuis. ‘De coronacrisis heeft nogmaals bewezen dat ouderbetrokkenheid heel waardevol is.’

Bestuursvoorzitter Berend Kamphuis wees op het belang van het pedagogisch perspectief op onderwijs. Het manifest stelt in dat verband dat de ‘overheid zich terughoudender dient op te stellen, waardoor er ruimte komt voor de onderwijsprofessional om zijn taak goed waar te kunnen maken. Het is daarbij van belang om naast cognitieve vaardigheden van leerlingen ook in te zetten op sociale vaardigheden en persoonsvorming, die niet altijd meetbaar, maar wel merkbaar zijn.’

Tekst gaat verder onder foto’s

Foto’s: Dirk Hol

Jongste kind

Naast de bestuurders van de profielorganisaties waren er vier gastsprekers uit het onderwijsveld, onder wie drs. Annelies Kraaiveld, opleidingsmanager pabo bij Driestar educatief. Ze vertelde dat de instroom van studenten aan de lerarenopleidingen de laatste jaren weliswaar groeide, maar dat de uitstroom van leraren groter is. Per saldo neemt de behoefte aan nieuwe mensen voor de klas dus toe.

Ze noemde Samen opleiden door pabo’s en basisscholen een ‘prachtig voorbeeld van samenwerking bij het opleiden van leerkrachten. Je mag als het ware als jongste kind van het gezin meekijken bij wat de anderen op school doen. Daar pik je veel van op en het jaar erna ga je bij een andere school kijken hoe ze het daar doen.’

"De leraar mag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een kind, de vorming van een mens op weg naar de volwassenheid."
Drs. Annelies Kraaiveld

Kraaiveld benadrukte de aantrekkelijke kanten van het beroep van leraar: ‘Hij of zij mag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een kind, de vorming van een mens op weg naar de volwassenheid. Doorgeven van wat je zelf hebt geleerd, met een open blik kijken naar de wereld en leren om daarin zelfstandig keuzes te maken en daarvoor te staan.’

Proeven aan de praktijk

Ze is ook verbonden aan de werkgroep Endanbenjeleraar. Die organiseert jaarlijks acties waarbij mensen met belangstelling voor een baan in het onderwijs kunnen meekijken in de klas of zelf een uurtje kunnen lesgeven, om te proeven aan de praktijk. Ook zijn daar vacatures te vinden.

Video-opname van de bijeenkomst terugkijken? Zie:

Voor meer verslagen van deze bijeenkomst, zie: