VGS

Woensdag 1 juli

Middelbare scholen na de zomer volledig open, voorlopig laatste update

Woensdag 24 juni was (voorlopig) de laatste persconferentie van Rutte over corona-maatregelen. Met deze update sluiten we dit overzicht ‘VGS en scholen versus het coronavirus (COVID-19)’ ook voorlopig af. Het ministerie van OCW berichtte: “Het gaat goed met de bestrijding van het coronavirus. Daarom kunnen de middelbare scholen en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs na de zomervakantie helemaal open. Vanaf 1 juli hoeven leerlingen in de school geen 1,5 meter afstand meer te bewaren. Het primair onderwijs is al volledig open. De afstandsregel in basisscholen wordt wel versoepeld. Tot nu toe moesten leraren zoveel mogelijk afstand houden van leerlingen tot 13 jaar. Vanaf 1 juli hoeft dat niet meer.”


Donderdag 11 juni

Onderwijsraad adviseert: Investeren in onderwijs loont

De Onderwijsraad publiceerde 9 juni het rapport Vooruitzien voor jonge generaties. De raad roept op te blijven investeren in het onderwijs en dat ook meer structureel te doen. Ook looft hij de vrijheid en creativiteit die leraren in de afgelopen maanden lieten zien. Nu is het zaak te leren van bewezen succesvolle initiatieven. Het advies stimuleert zowel maatwerk als verantwoordelijkheid nemen.
Lees meer.


Vrijdag 5 juni

Protocol voor heropening basisscholen

Vanaf maandag 8 juni gaan alle basisscholen weer volledig open. De PO-Raad heeft samen met de sociale partners een herzien protocol opgesteld om scholen te ondersteunen in aanloop naar deze heropening.


Vrijdag 5 juni

Wijziging subsidieregeling doorstroom PO-VO vanwege corona

Op 31 mei jl. is de subsidieregeling op twee punten aangepast (lees: versoepeld) vanwege het coronavirus.


Maandag 25 mei

Subsidie voor extra ondersteuning leerlingen na thuisonderwijs tijdens coronacrisis

Om te voorkomen dat kinderen ten gevolge van de coronacrisis een ontwikkelachterstand oplopen, stelt het kabinet €244 miljoen beschikbaar voor o.a. het basisonderwijs.


Woensdag 20 mei

Gedachtenspinsels

Wekelijks blog van het management team. Deze week door: Gerard Klerk.


Vrijdag 15 mei

ALGEMENE LEDEN-/ JAARVERGADERING op een andere wijze of op een later moment

Op grond van de ‘Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid’ zijn er twee opties voor het in de coronacrisistijd omgaan met de juridische verplichting om uiterlijk 30 juni de jaarlijkse algemene vergadering te houden (waarin onder andere de jaarstukken vastgesteld dienen te worden).


Woensdag 13 mei

Herstart van de scholen

Wekelijks blog van het management team. Deze week door: Pieter Moens.


Maandag 11 mei

VFGS stelt extra vergoeding open

Het bestuur van VFGS heeft besloten om vanaf 11 mei 2020 tot de zomervakantie a.s. een extra vergoeding open te stellen voor de noodzakelijke vervanging van medewerkers die uit voorzorg vanwege een verhoogd gezondheidsrisico voor hem- of haarzelf en/of de thuiswonende gezinsleden thuis willen blijven.


Maandag 11 mei

Q&A’s geactualiseerd in totaaloverzicht

In dit nieuwsbericht wordt verwezen naar een totaaloverzicht van alle Q&A’s die de afgelopen tijd op onze website zijn verschenen.


Donderdag 7 mei

Inzicht in een oogopslag

Veel van onze scholen hebben ervoor gekozen, of denken erover na, om de algemene ledenvergadering uit te stellen of in afgeslankte vorm door te laten gaan. Ondanks de huidige belemmeringen, zou het toch prettig zijn om de leden – zij het op hoofdlijnen – te kunnen informeren over de gerealiseerde resultaten. Om u hierbij te ondersteunen, willen we u wijzen op een nieuw product dat wij een aantal maanden geleden voor u hebben ontwikkeld en gelanceerd: het dashboard bij het jaarverslag.


Woensdag 6 mei

Videoboodschap in coronatijd

VGS-bestuurder Pieter Moens richt zich in deze bijzondere tijd tot u om namens de VGS meeleven te betonen en u te informeren over de komende tijd.


Woensdag 6 mei

Bericht van de ROV

De school is gesloten vanwege de coronacrises. Hoe komt u zo goed mogelijk deze periode door? We delen een bericht van de ROV over ouderbetrokkenheid.

Lees ook de 10 tips van de ROV.


Woensdag 6 mei

Presentjes in coronatijd en vrije ruimte WKR eenmalig verhoogd

Mogelijk heeft u uw werknemers de afgelopen tijd een presentje gegeven vanwege de bijzondere omstandigheden. De kosten van zo’n presentje moeten t.l.v. de werkkostenregeling (WKR) komen. Vanwege de moeilijke tijd komt het kabinet werkgevers tegemoet.


Dinsdag 28 april

Voorzichtigheid en verandering

Wekelijks blog van het management team. Deze week door: Jan-Willem Kranendonk.


Vrijdag 24 april

Videobellen in veelvoud: maak de juiste keus!

Videobellen vanuit huis neemt tijdens de coronacrisis een hoge vlucht. De keus van applicaties is groot en ze zijn niet allemaal even betrouwbaar. Goed dus om vooraf zorgvuldig te kijken welke applicatie het beste past.


Vrijdag 24 april

Twee protocollen beschikbaar voor het opstarten van de scholen

Twee protocollen dienen als handreiking voor het primair onderwijs bij het opstarten van de scholen vanaf 11 mei. In de protocollen wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden als de scholen weer opengaan.


Woensdag 22 april

Geef scholen ruimte in vormgeving herstart

Reformatorische scholen en leerkrachten hebben maatwerk nodig om herstart vorm te geven. Besmetting en het niet haalbaar zijn van de 1,5 meter afstand zien ze als de grootste risico’s. Knelpunten van het huidige thuisonderwijs zijn vooral de druk op gezinnen en geen zicht op de ontwikkeling van kinderen en leerlingen. Dat blijkt uit een peiling van de RMU, VGS, VBSO en ROV onder ongeveer 1200 leerkrachten, bestuurders en andere professionals in het reformatorisch onderwijs.


Dinsdag 21 april

Het is een tijd…

Wekelijks blog van het management team. Deze week door: Gerard Klerk.


Maandag 20 april

Onderwijsraad: bereid voor op herstart scholen

De Onderwijsraad heeft advies uitgebracht aan de regering over het ondervangen van de gevolgen van de coronacrisis voor het primair en voortgezet onderwijs. Minister Slob had begin april aan de raad gevraagd om een advies hierover. In het briefadvies, dat vorige week verscheen, doet het adviesorgaan van de regering een aantal aanbevelingen


Dinsdag 14 april

Tijdelijke wet voor ALV/ jaarvergadering 2020 voorziet in twee opties

Op dit moment is bij de Tweede Kamer aanhangig het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid’. Deze voorziet in twee opties voor het omgaan met de juridische verplichting om uiterlijk 30 juni de jaarlijkse algemene vergadering te houden en de jaarstukken vast te stellen.

UPDATE: Dit bericht is vervallen. Actuele informatie m.b.t. ALV/jaarvergadering vindt u in het artikel Algemene leden-/jaarvergadering op een andere wijze of op een later moment.


Dinsdag 14 april

Ongewend meeleven

Wekelijks blog van het management team. Deze week door: Pieter Moens.


Dinsdag 14 april

Inspectie past haar toezicht aan

Gelet op de maatregelen van het kabinet in verband met de coronacrisis, past de inspectie haar toezicht de komende tijd aan op de situatie. Lees hier waar het kort gezegd op neerkomt.


Dinsdag 14 april

Q&A’s over coronavirus voor scholen – deel 6: medezeggenschap

Lees hier antwoorden op veelgestelde vragen over het nemen van besluiten en de MR.

UPDATE: Dit nieuwsbericht is vervallen. Veelgestelde vragen over dit onderwerp kunt u terugvinden in dit bericht.


Woensdag 8 april

Q&A’s over coronavirus voor scholen – deel 5: ledenvergadering

Lees hier de antwoorden op veelgestelde vragen over de jaarlijkse ledenvergadering.

Update: Dit bericht is vervallen. Actuele informatie m.b.t. ALV/jaarvergadering vindt u in het artikel Algemene leden-/jaarvergadering op een andere wijze of op een later moment.


Dinsdag 7 april

Q&A’s over coronavirus voor scholen – deel 4: privacy

Lees hier de antwoorden op veelgestelde vragen over verplichtingen AVG, afstandsonderwijs en privacy en personeel en privacy.

UPDATE: Dit nieuwsbericht is vervallen. Veelgestelde vragen over dit onderwerp kunt u terugvinden in dit bericht.


Woensdag 1 april

Toezicht houden in crisistijd

Het zijn ongewone tijden. Alles gaat anders dan anders. Zoveel is inmiddels wel duidelijk geworden. Een tijd die u als toezichthouder ook nog niet eerder hebt meegemaakt. Misschien stelt u zichzelf wel de vraag: hoe moet ik mijn rol als toezichthouder nu eigenlijk invullen? En wat vraagt deze coronacrisis van ons als toezichthouders? In deze blog hebben we een aantal tips voor u op een rij gezet.


Maandag 30 maart

Bijzonder! Ons reformatorisch onderwijs … op afstand

28 maart stond er een mooie paginagrote advertentie in ‘t Reformatorisch Dagblad namens alle reformatorische VO-, MBO- en HBO-scholen. Hart onder de riem voor leerlingen/studenten, ouders/verzorgers en medewerkers. Lees/bekijk het bericht hier.


Woensdag 25 maart

Q&A’s over coronavirus voor scholen – deel 3: arbeidsrecht

Lees hier de antwoorden op veelgestelde vragen over inzet medewerkers, behoud werkgelegenheid, lopend personeelsbeleid en thuiswerk.

UPDATE: Dit nieuwsbericht is vervallen. Veelgestelde vragen over dit onderwerp kunt u terugvinden in dit bericht.


Woensdag 25 maart

Uitstel en afstel activiteiten VGS komende periode

De VGS ziet zich genoodzaakt om, vanwege de corona-ontwikkelingen, meerdere activiteiten te verzetten of te annuleren, een overzicht. Wilt u weten of een activiteit in het najaar van 2020 wordt voortgezet of heeft u andere vragen? Neem contact op met desbetreffend contactpersoon. Zodra wij meer zicht hebben op de activiteiten van het najaar 2020, informeren wij u zowel via de website als onze nieuwsbrief.


Donderdag 19 maart

Q&A’s over coronavirus voor scholen – deel 2: praktisch en juridisch

Lees hier de antwoorden op veelgestelde vragen over de ledenvergadering, onderwijsorganisatie en onderwijs op afstand, medezeggenschap en privacy.

UPDATE: Dit nieuwsbericht is vervallen. Veelgestelde vragen over dit onderwerp kunt u terugvinden in dit bericht.


Dinsdag 17 maart

Aan alle kinderen, jongeren, ouders, leraren, leidinggevenden, besturen en betrokkenen in het reformatorisch onderwijs

Het is een zeer ingrijpende tijd. De maatregelen die vanwege het coronavirus genomen moeten worden raken ons allen, privé, in werk, school en kerk. Bovenal is het dan ook onze hartelijke wens dat deze bijzondere omstandigheden ons allen zullen verbinden aan God. Dat de werkelijkheid van Psalm 78:1-7 in de gezinnen mag functioneren! Als profielorganisaties VBSO en VGS wensen wij een ieder in het onderwijs de zegen van de HEERE van harte toe. Wij doen een oproep tot gebed voor de overheid, de ministers, de Kamerleden, degenen die in de zorgsector werken, de schoolleiding en onderwijsgevenden en allen die betrokken zijn bij het reformatorisch onderwijs. Lees verder.


Archief

NAAR BOVEN