VGS

Lees hieronder of op RD.nl een kort verslag.

Samen met de directieleden Wim de Kloe (Driestar College), Dick van Meeuwen (Hoornbeeck College) en André Verwijs (Zeeuwse basisscholen) sprak Pieter Moens in Washington met minister Betsy DeVos, sinds 2017 minister van onderwijs in de regering van president Trump. Ze gingen ook het gesprek aan met de geestelijk verzorger van het Amerikaanse parlement. De ontmoetingen werden georganiseerd door Henk Jan van Schothorst van de Transatlantic Christian Council. Vanuit die organisatie was ook ondernemer Gijs Willem Sloof erbij.

Tijdens het bezoek dinsdag en woensdag stond de vrijheid van onderwijs centraal, zegt Moens. „In Amerika wordt alleen het openbaar onderwijs bekostigd. Minister DeVos overweegt echter een vouchersysteem in te voeren, waarbij ouders beslissen over de besteding van het geld dat voor het onderwijs van hun kind beschikbaar is. Daarmee zouden openbaar en bijzonder onderwijs voortaan gelijk worden behandeld.” De bezoekers legden uit hoe het onderwijs in Nederland georganiseerd is. „Het gesprek zou een half uur duren; het werd een uur. De minister toonde grote betrokkenheid. Ze legt duidelijk het accent op vrijheid van onderwijs. Je proefde veel sympathie voor het Nederlandse systeem, dat uniek in de wereld is.”

Oudervereniging

Tegenstand krijgt de bewindsvrouw van lerarenorganisaties die verlies van werkgelegenheid vrezen. „Daarbij valt op dat ouders niet georganiseerd zijn en dus moeilijk een vuist voor hun belangen kunnen maken”, zegt Moens. „Wij hebben erop gewezen dat het bij het bevorderen van vrijheid van onderwijs van belang is ouders inbreng te geven en dat te organiseren. We hebben het voorbeeld van de Reformatorische Oudervereniging genoemd.”

Barry C. Black

Indrukwekkend noemt Moens de ontmoeting met Barry C. Black, sinds 2003 kapelaan (geestelijk verzorger) van de Amerikaanse senaat. „Hij wees op het belang van het levend houden van de identiteit van de christelijke scholen. De beginselen moeten het hele schoolleven als een zuurdesem doortrekken en voor de leerlingen in alles merkbaar zijn. Onderwijs is een zaak van hoofd, hart en handen. Christenen moeten een zoutend zout, een lichtend licht zijn. Alles wat we doen moet volgens Black in het perspectief van de eeuwigheid staan. Hij spoort de president van de Verenigde Staten en ons allemaal aan daarbij elke dag te bidden om wijsheid.”

Deelnemen aan internationale verbinding?

Studiereis 2020

D.V. 20-29 oktober 2020 organiseert VGS in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Studiereizen en Driestar educatief een studiereis naar Noord-Amerika. Met deze studiereis bieden wij schoolleiders een interessante reis aan waarin ontmoeting, visieontwikkeling en relatie centraal staan. Lees meer.

Eccen 2020

ECCEN (European Conference for Christian Education in the Netherlands) organiseert conferenties voor schoolleiders en leraren op christelijke scholen door heel Europa. Meer leren van verschillende culturen, nationaliteiten en beroepen binnen het christelijk onderwijs? Kom naar de 5e internationale ECCEN-conferentie, gehouden op D.V. 4 t/m 6 maart 2020.