VGS

Wat is onze roeping als christelijke schoolleiders in de moderne samenleving? Hoe kunnen we onze relevantie vergroten en strategischer handelen om zowel onze scholen als onze leerlingen te helpen? Als het in de moderne wereld allemaal om verbinding gaat, hoe kunnen we dan contact maken en verbonden blijven? Welke communicatiemiddelen gebruiken we? Welke taal is geschikt? Wanneer moeten we spreken wanneer moeten we luisteren? Hoe zijn de principes van wijsheid van toepassing op onze cultuur? Als u deze vragen stelt, doen velen anderen dat ook.

Ons doel met deze conferentie is om van elkaar te leren evenals van onze sprekers die christelijke leiders en influencers zijn in verschillende takken van onze samenleving en onze media. ECCEN 2020, gehouden op D.V. 4 t/m 6 maart 2020, zal gevarieerde ervaringen uit heel Europa bieden en in die geest verwelkomen wij al onze internationale gasten van harte.

ECCEN 2020

Het thema van ECCEN 2020 is Stay Connected! Het belangrijkste doel van de conferentie is dat we na afloop aangemoedigd naar huis gaan, in onze relatie met God, onszelf, onze scholen, onze politici, onze media en onze samenleving.

De conferentie is ook een gelegenheid om elkaar te ontmoeten, aan te moedigen en te versterken. Laten we samen komen op de 5e internationale ECCEN-conferentie. We hopen jullie allemaal te ontmoeten! U bent van harte welkom!

ECCEN speelt een actieve rol bij het samenbrengen van alle individuele lijnen van het christelijk onderwijs om kennis te bevorderen, expertise uit te wisselen en elkaar te versterken voor de toekomst. ECCEN wordt georganiseerd door Driestar hogeschool, Jacobus Fruytier Scholengemeenschap en VGS.

Meer informatie en aanmelden

ECCEN wordt gehouden van D.V. 4 t/m 6 maart 2020. Voor meer informatie over ECCEN 2020 kunt u contact opnemen met Pieter Moens. 

Aanmelden voor ECCEN 2020 kan via dit formulier.