VGS

Al jarenlang wordt het zogeheten G/HVO onderwijs bekostigd via subsidies. Tweede Kamerleden namen het initiatief om structurele bekostiging wettelijk te regelen. Het doel hiervan is gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden voor de g/hvo-leraar, een professioneel ingerichte organisatie en mogelijke groei.

De concept-AMvB is niet in lijn met de aangenomen wetgeving, omdat hierin onvoldoende waarborging wordt gegeven voor rechtszekerheid en duurzaamheid van de bekostiging. De (profiel)organisaties, waaronder VGS, baart dit zorgen. Daarom schreven zij deze week een brief aan de leden van de Onderwijscommissie. Daarin vragen we om een regeling die de financiële randvoorwaarden voor een sterk GVO/HVO borgt:

  • financiële ruimte voor GVO en HVO om zich blijvend te professionaliseren. Alleen een kwalitatief sterk GVO en HVO biedt meerwaarde aan het PO;
  • GVO en HVO zijn nu structureel onderdeel van de sector PO en daar hoort voldoende financiële ruimte bij om bij onze sector PO passende arbeidsvoorwaarden te realiseren.

De brief werd gestuurd namens VGS, Verus, VOS/abb, VBS, LVGS, ISBO, de PO-raad, VOO en ouders&onderwijs.

Gisteren besloot de onderwijscommissie van de Tweede Kamer de brief voor kennisgeving aan te nemen. De commissie in de Eerste Kamer wil over dit onderwerp nog een schriftelijke ronde laten plaatsvinden.