VGS

De afgelopen periode hebben we u via een aantal artikelen geïnformeerd over de voor- en nadelen van schatkistbankieren als optie om het betalen van negatieve rente bij uw huisbankier te beperken dan wel te voorkomen. Inmiddels hebben al diverse besturen zich aangemeld voor schatkistbankieren of overwegen om hieraan deel te nemen, hetzij om financiële redenen of eenvoudigweg om risico’s te beperken.

De kosten voor schatkistbankieren bij de Rabobank zijn momenteel € 2.400,- per rekening op jaarbasis plus eenmalig € 1.500,- aan afsluitkosten. Als we de jaarlijkse kosten afzetten tegen het negatieve rentepercentage bij de Rabobank ligt het break-evenpoint (omslagpunt) voor een eventueel rentevoordeel bij € 480.000,- aan publieke middelen. Dit betekent dat deelname aan schatkistbankieren kostenbesparend kan zijn vanaf € 580.000,- (negatieve rentevrije bedrag € 100.000,- plus € 480.000,-).

In het kader van schatkistbankieren kunnen wij voor u een analyse maken van de huidige financiële positie van uw schoolbestuur. Deze financiële analyse en bijbehorende tekstuele toelichting kan een mooi instrument zijn om inzichtelijk te krijgen of schatkistbankieren van toegevoegde waarde is in uw specifieke situatie. De kosten voor deze analyse zijn eenmalig € 133,50 exclusief BTW. Voor besturen met drie of meer scholen geldt een maatwerktarief.

Daarnaast kan VGS ondersteunen bij het aanmeldproces voor schatkistbankieren. Momenteel is de doorlooptijd van een aanvraag bij het Ministerie van Financiën na het indienen van de aanmeldformulieren circa 8 tot 12 weken. Als VGS dienen we namens de klant de aanvraag in bij het ministerie, verzorgen we het invullen en aanleveren van de inregeldocumenten, monitoren we het aanvraagproces en zorgen voor een juiste verwerking in onze administratie. De kosten voor een standaard aanvraag zijn € 351,- exclusief BTW. Ook hier geldt voor besturen met drie of meer scholen een maatwerktarief, vanwege de complexiteit van dergelijke aanvragen.

Als u besluit als school(bestuur) zelfstandig het aanvraagproces te doorlopen, vergeet dan niet om uw Relatiebeheerder Financiële administratie hierover te informeren. Het is namelijk zaak dat de machtigingen voor schatkistbankieren conform de huidige inrichting van het betalingsverkeer worden ingericht, zodat geen problemen ontstaan bij het inzien van bankmutaties en dergelijke.

Interesse in een analyse of ondersteuning van VGS bij het aanvraagproces van schatkistbankieren? Neem dan contact op met ondergetekende.

Lees ook onze eerdere artikelen over de inhoud van schatkistbankieren en andere opties om negatieve rente te beperken.

Op 11 maart jl. heeft VGS in samenspraak met het Ministerie van Financiën een webinar georganiseerd voor geïnteresseerden in schatkistbankieren. Een verslag met aanvullende informatie over het onderwerp en een overzicht van veelgestelde vragen is op aanvraag te verkrijgen.