VGS

Waarom deze training?

Een vakkundig voorzitter van een bestuur of toezichthoudend orgaan is van belang. Er wordt van u verwacht dat u effectief leiding geeft aan een groep collega’s met verschillende achtergronden en verschillende bestuurlijke kwaliteiten. U speelt een belangrijke rol in het succesvolle verloop van de vergadering. Als het goed is biedt u structuur, bewaakt u het vergaderproces en het doel van de vergadering en zorgt u er voor dat de deelnemers binnen deze doelstelling maximaal tot hun recht komen. Toch worden veel vergaderingen als inefficiënt en frustrerend ervaren. Deze training leert vergadervoorzitters te sturen op zowel het proces als de inhoud.

Samenwerking met het Nederlands Debat Instituut

De training zal worden verzorgd door een ervaren trainer van het Nederlands Debat Instituut. Nederlands debatinstituut is de nationale expert op het gebied van overtuig- en vergadertrainingen. Jaarlijks begeleiden zij meer dan 5.000 professionals via trainingen in kleine groepen en één-op-één coaching. Zowel binnen de overheid, het bedrijfsleven als de politiek.

Inhoud

Er wordt gebruik gemaakt van een voorbereidingsopdracht en veel praktische oefeningen. Na afloop van de training:

  • Zijn deelnemers zich meer bewust van de eigen rol in een efficiënte en effectieve vergadering op de werkvloer
  • Argumenteren en presenteren deelnemers krachtig
  • Wordt efficiëntere en betere besluitvorming bereikt door een betere structuur
  • Wordt vergaderd met effectieve agenda’s en bewuste deelnemers
  • Zijn deelnemers bekend met de verschillende taken die een vergadervoorzitter heeft
  • Sturen en beïnvloeden voorzitters doeltreffend
  • Hebben voorzitters controle over vorm en inhoud

Meer informatie over het programma, data en kosten.