VGS

Drie opties

Er zijn drie beslissingen mogelijk:

  1. De overeenkomst wordt voortgezet als dienstverband voor onbepaalde tijd;
  2. Het dienstverband wordt niet verlengd; of
  3. Er wordt een tweede tijdelijk dienstverband aangeboden (dit is bij een arbeidsovereenkomst niet zijnde voor vervanging of werkzaamheden van kennelijk tijdelijke aard slechts in zeer bijzondere gevallen mogelijk).

 

Wees op tijd

Een tijdige aanzegging is erg belangrijk:

  • Heeft uw werknemer een regulier tijdelijk dienstverband?
    De beslissing moet uiterlijk twee maanden voor de einddatum schriftelijk worden bekendgemaakt. Als u niet aan deze ‘aanzegverplichting’ voldoet, wordt uw werknemer onder dezelfde voorwaarden benoemd in een verlengd tijdelijk dienstverband.
  • Heeft uw werknemer een dienstverband ter vervanging of ten behoeve van werkzaamheden van kennelijk tijdelijke aard?
    Dan geldt de wettelijke aanzegtermijn van een maand, met bij nalaten een boete ter hoogte van een maandsalaris.

 

Model

Wij hebben onze modelbrief ten behoeve van de aanzegging geactualiseerd. Deze ‘voorbeeldbrief aanzegging’ kunt u hier downloaden. Let op: deze modelbrief houdt geen rekening met de verplichtingen voortvloeiend uit de instroomtoets BWGS of Participatiefonds.

 

Ondersteuning op maat

Wanneer u besluit het tijdelijk dienstverband niet te verlengen, is het verstandig contact op te nemen met een van onze adviseurs. Zij helpen u graag met een op maat gemaakte aanzegbrief. Kijk voor meer modellen op onze downloadpagina.