VGS

Nieuwe tekst cao ref. PO

De VGS en de RMU hebben het resultaat van de landelijke onderhandelingen afgewacht en vervolgens de cao reformatorisch primair onderwijs voor 2019-2020 afgesloten. De nieuwe tekst van de cao PO treft u hier aan, en u kunt de af te sluiten cao ref. PO hier vinden. Dit betreft dus de van de landelijke cao afwijkende bepalingen, die betrekking hebben op de identiteit.

Wat is er gewijzigd?

Via deze link kunt u lezen wat de wijzigingen zijn in de landelijke cao PO. De wijzigingen in de cao reformatorisch PO zijn vooral technisch van aard. Nieuw zijn de billijkheidsbepaling en het artikel met de werkingssfeer. Voor het overige treft u bepalingen aan over bijvoorbeeld de identiteitscommissie en de leer-levenbepaling, die overigens ongewijzigd zijn gebleven.

Ledenraadpleging

De VGS wil de afsluitingsovereenkomst van de nieuwe cao ref. PO na de zomervakantie samen met de RMU ondertekenen. Mocht u als VGS-lid over (het afsluiten van) deze cao nog opmerkingen of vragen hebben, dan wel nog een zienswijze willen inbrengen, dan kunt u dat doen door contact op te nemen met Tineke Mulder, telefonisch of per e-mailbericht. Dit kan uiterlijk tot en met vrijdag 4 september 2020.

Gebruikersversie

Na de ledenraadpleging willen we weer een gebruikersversie voor onze scholen maken, waarin de bepalingen uit de cao reformatorisch PO geïntegreerd worden in de nieuwe cao PO. Gelet op de korte looptijd van de cao zal deze alleen digitaal beschikbaar komen.