VGS

Namens de instellingsbesturen (VGS):

  • H.G. Molenaar – Geurtsen (nieuwe kandidaat lid identiteitscommissie vanwege het vertrek van mr. W.N.L. Donker)
  • A.B. Bouter (plaatsvervangend lid)

 Namens het personeel (RMU):

  • S. Stoop (lid)
  • A.J. den Besten (lid)
  • M. Jongsma – van Helden (plaatsvervangend lid)
  • L.G.I. Barth (plaatsvervangend lid)

De identiteitscommissie is bevoegd kennis te nemen van verzoeken van werkgevers (VGS-scholen) om identiteitsontslagen van werknemers. Meer informatie over de commissie en haar werkwijze vindt u hier. Hier vindt u ook de reglementen van de commissie, waarin de verkiezingsprocedure beschreven staat.