VGS

Hiertoe dragen de VGS en de RMU de volgende kandidaten voor aan hun leden:

Namens de instellingsbesturen (VGS):

 • H.G. Molenaar – Geurtsen (nieuwe kandidaat lid identiteitscommissie vanwege het vertrek van mr. W.N.L. Donker)
 • A.B. Bouter (plaatsvervangend lid)

 Namens het personeel (RMU):

 • S. Stoop (lid)
 • A.J. den Besten (lid)
 • M. Jongsma – van Helden (plaatsvervangend lid)
 • L.G.I. Barth (plaatsvervangend lid)

Daarmee is de beoogde samenstelling als volgt:

Voorzitter

 • Mr. drs. D. Vergunst

Griffier

 • Mr. J.S. Beukens

Leden namens besturen (VGS)

 • Mr. H.G. Molenaar – Geurtsen
 • Ds. W.A. Zondag

Leden namens personeel (RMU)

 • Drs. S. Stoop
 • Mr. A.J. den Besten

Plaatsvervangend voorzitter

 • Mr. A.J.C. van Bemmel

Plaatsvervangend leden namens besturen (VGS)

 • Mr. A.B. Bouter
 • Mr. C.G. van der Staaij

Plaatsvervangend leden namens personeel (RMU)

 • Mr. M. Jongsma – van Helden
 • Mr. L.G.I. Barth

Tegenkandidaten

Conform artikel 6 lid 1 van het Reglement moeten (plaatsvervangende) leden worden gekozen op voorstel van het bestuur van de VGS en de RMU, waarna de instellingsbesturen en de leden van het personeel binnen vier weken na plaatsing van dit bericht tegenkandidaten kunnen voorstellen. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar n.schouwstra@vgs.nl. Indien binnen deze termijn geen tegenkandidaten zijn gesteld, zijn de voorgestelde kandidaten gekozen. Bij vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende.

De identiteitscommissie is bevoegd kennis te nemen van verzoeken van werkgevers (VGS-scholen) om identiteitsontslagen van werknemers. Meer informatie over de commissie en haar werkwijze vindt u hier. Hier vindt u ook de reglementen van de commissie, waarin de verkiezingsprocedure beschreven staat.