VGS

Deze vraag is relevant nu de verwachting is dat de Autoriteit Persoonsgegevens strenger zal gaan controleren. Deze aspecten komen aan de orde in de AVG-training voor bestuurders, leidinggevenden van de scholen en kerkenraadsleden. Meld u nog vóór 3 maart aan!

Praktische informatie

De training vindt plaats op D.V. dinsdag 10 maart in het VGS-kantoor in Ridderkerk van 16.00 uur tot 20.00 uur inclusief maaltijd. U krijgt meer inzicht in de AVG en wat uw verantwoordelijkheid daarin is binnen de kerkelijke of schoolorganisatie, en hoe u daarop in uw organisatie kunt sturen.

Cursusleiders zijn Peter Bults, een ervaren functionaris gegevensbescherming bij onze scholen, mr. drs. Jan-Kees Karels en mr. Tineke Mulder, juristen bij respectievelijk VBSO en VGS.

Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

Voor vragen neem contact op met Tineke Mulder, t.mulder@vgs.nl.