VGS
Afbeelding: ‘De reis naar Bethlehem’ gemaakt door Gerjanne, Eben-Haëzerschool Rhenen, groep 5b

Voor de scholen was het een zeer bijzonder jaar, onrustig en onzeker. De inspanningen in deze van schoolleiding, docenten, leerlingen en ouders wordt enorm gewaardeerd. Ondanks alle omstandigheden kon en mocht het onderwijs doorgaan. Mag het tot een rijke zegen zijn, tot uitbreiding van Gods Koninkrijk en tot Zijn eer!

Zorgen, naast de corona-ontwikkeling, zijn er ook dit jaar zéker geweest. In het bijzonder rondom de thema’s ‘identiteitsprofiel’ en ‘sociale veiligheid’. Wees ervan overtuigd dat VGS uw belangen intenser zal behartigen dan ooit, het gaat immers niet in de eerste plaats om óns onderwijs maar om Gods Koninkrijk, Zijn eer en Zijn Woord.

2021 was voor de VGS een jubileumjaar. Ter gelegenheid van ons 100-jarig bestaan schreven elf predikanten een meditatie. Daarin wordt veel onderwijs meegegeven om door te geven! Deze meditaties kunt u terugvinden op onze website.

Voor het jaar 2022 wensen we u en ons allen toe dat we D.V. de kracht, gezondheid, wijsheid, voorzichtigheid én liefde mogen ontvangen om én het werk in en voor de scholen te kunnen doen, maar ook om als een ‘zoutend zout en lichtend licht’ pal te staan voor de waarden en normen van de Bijbel.

Van harte gezegende Kerstdagen en een goed 2022 toegewenst!

Namens alle betrokkenen bij de VGS,

P.W. (Pieter) Moens, bestuurder

Bereikbaarheid

Van donderdag 23 december t/m vrijdag 31 december 2021 is ons kantoor gesloten. In deze periode zullen er geen mutaties, betalingen en post verwerkt worden. Omdat er altijd bepaalde dringende situaties kunnen ontstaan, blijft onze bestuurder bereikbaar.

  • P.W. (Pieter)  Moens, college van bestuur – het beste bereikbaar via p.w.moens@vgs.nl (in noodgevallen 06-30 58 55 00)