VGS

In het VGS-identiteitsprofiel gaat het om ‘waar de school voor staat en gaat’. Dit profiel is toegespitst om gebruikt te worden in het kader van het personeelsbeleid. Het geeft daarmee ook aan wat er van het personeel op identiteitsterrein wordt verwacht.

Het VGS-schoolprofiel is van dat identiteitsprofiel afgeleid, maar dan meer gericht op gebruik richting de ouders. Het profiel schetst met name voor hen een beeld van de school. Scholen met een (min of meer) gesloten toelatingsbeleid van leerlingen gebruiken het schoolprofiel om van de ouders instemming met het daarin geschetste beeld van de identiteit van de school te vragen. Scholen met een opener beleid kunnen met dit profiel laten zien wat de identiteit is van hun onderwijs. De ouders wordt dan gevraagd dit beleid te respecteren.

Meer informatie

  • Voor leden van de VGS is er een digitale versie van beide profielen op te vragen bij beleidsadviseur en jurist Jan Macdaniel, j.macdaniel@vgs.nl.
  • Voor vragen over de profielen, het al dan niet toelaten van leerlingen en over de door de VGS ontwikkelde scan aangaande het toelatingsbeleid kunt u bij hem terecht.
  • Over deze onderwerpen kunnen wij op uw locatie ook een lezing verzorgen.