VGS

Doelstelling en leerdoelen

  • Je krijgt inzicht in de belangrijkste bestuurlijke processen;
  • Je leert wat de taak van het bestuur, de toezichthouder en de medezeggenschapsraad is;
  • Je leert hoe je je directeur(-bestuurder) kunt ondersteunen in het bestuurlijke proces;
  • Je ontwikkelt vaardigheden in het bijdragen aan een goede bestuurlijke beleidscyclus.

Opbouw training

Deze module bestaat uit twee afzonderlijke dagdelen. Dagdeel 1 gaat vooral in op de eerste leerdoelen, dag 2 op de laatste leerdoelen. Je krijgt korte presentaties en gaat aan de slag met opdrachten. Daarnaast zal er veel ruimte zijn om vragen en casussen van de deelnemers te behandelen.

Trainer

De training wordt gegeven door Diederic Kloosterman, organisatieadviseur bij de VGS.

Aanmelden

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden voor deze training.