VGS

Het kan zomaar gebeuren: je directeur(-bestuurder) vraagt je om de conceptagenda voor de volgende bestuursvergadering op te stellen. Wil je ook zoveel mogelijk documenten alvast verzamelen en een oplegnotitie voor de presentatie van de nieuwe MT-structuur voor te bereiden. Zou je ook de kerkenraden willen uitnodigen voor het jaarlijkse overleg met het bestuur? Met dit soort taken kun je je directeur(-bestuurder) heel goed helpen om zijn rol goed te kunnen vervullen.

Doelstelling en leerdoelen

 • Je krijgt inzicht in de belangrijkste bestuurlijke processen;
 • Je leert wat de taak van het bestuur, de toezichthouder en de medezeggenschapsraad is;
 • Je leert hoe je je directeur(-bestuurder) kunt ondersteunen in het bestuurlijke proces;
 • Je ontwikkelt vaardigheden in het bijdragen aan een goede bestuurlijke beleidscyclus.

Opbouw training

Deze training bestaat uit twee afzonderlijke dagdelen. Dagdeel 1 gaat vooral in op de eerste leerdoelen, dag 2 op de laatste leerdoelen. Je krijgt korte presentaties en gaat aan de slag met opdrachten. Daarnaast zal er veel ruimte zijn om vragen en casussen van de deelnemers te behandelen.

Trainingen managementassistenten

Deze training vormt één van de vijf trainingen voor managementassistenten. Klik hier voor meer scholingsmogelijkheden.

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden voor deze training.

Op deze training zijn onze cursusvoorwaarden van toepassing. 

 • Doelgroep

  Managementassistenten
 • Aantal deelnemers

  Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers

Trainers

 • 16 maart 2023 6 april, 2023
 • 09:30 - 12:30 uur
 • € 315 Vrijgesteld van BTW (inclusief lunch)
 • Apeldoorn adresgegevens
  Hoornbeeck College Apeldoorn
 • Aanmelden