VGS

Het kan zomaar gebeuren: je directeur(-bestuurder) vraagt je om de conceptagenda voor de volgende bestuursvergadering op te stellen. Wil je ook zoveel mogelijk documenten alvast verzamelen en een oplegnotitie voor de presentatie van de nieuwe MT-structuur voor te bereiden. Zou je ook de kerkenraden willen uitnodigen voor het jaarlijkse overleg met het bestuur? Met dit soort taken kun je je directeur(-bestuurder) heel goed helpen om zijn rol goed te kunnen vervullen.

Doelstelling en leerdoelen

 • Je krijgt inzicht in de belangrijkste bestuurlijke processen;
 • Je leert wat de taak van het bestuur, de toezichthouder en de medezeggenschapsraad is;
 • Je leert hoe je je directeur(-bestuurder) kunt ondersteunen in het bestuurlijke proces;
 • Je ontwikkelt vaardigheden in het bijdragen aan een goede bestuurlijke beleidscyclus.

Opbouw training

Deze module bestaat uit twee afzonderlijke dagdelen. Dagdeel 1 gaat vooral in op de eerste leerdoelen, dag 2 op de laatste leerdoelen. Je krijgt korte presentaties en gaat aan de slag met opdrachten. Daarnaast zal er veel ruimte zijn om vragen en casussen van de deelnemers te behandelen.

Trainers

Marco van Eckeveld, organisatieadviseur bij VGS

In de regio?

De training wordt in Ridderkerk aangeboden. Op verzoek kan de training ook in regionaal verband gegeven worden, bijvoorbeeld in Zeeland of de regio Amersfoort/Apeldoorn. Mail naar academie@vgs.nl voor de mogelijkheden.

Module 5 van 5

Deze training vormt de vijfde van vijf modules van de leergang voor managementassistenten. Bij het volgen van de hele leergang voor managementassistenten á twaalf dagdelen, komt de totale investering uit op €1.793. De leergang is vrijgesteld van BTW.

Aanmelden

Wanneer de aanmeldmogelijkheid voor deze training geopend wordt, vermelden wij dit op deze pagina.

Op deze training zijn onze cursusvoorwaarden van toepassing. 

 • Aantal deelnemers

  Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers.
 • Aanvangsniveau

  Ervaring als managementassistent of beginnend bestuursondersteuner.

Trainers

 • 21 juni en 7 juli 2022
 • 09:30 - 12:30 uur
 • € 315 Vrijgesteld van BTW (inclusief lunch)
 • VGS-kantoor adresgegevens
  Kastanjelaan 10, Ridderkerk