VGS

De VGS ondersteunt u vanuit onze deskundigheid graag bij een aantal schoolplanthema’s zoals identiteit, strategievorming, personeelsbeleid, financiën en huisvesting.

Kijk hier voor meer informatie.