VGS

Op een aantal thema’s kan de VGS u ondersteunen bij dit proces en de uitvoering daarvan:

  • Visiesessie met bestuur | nadenken over (bestuurlijke) toekomst van de school
  • Analysesessie | het maken van een omgevingsanalyse / SWOT en uitwerken van een aantal scenario’s
  • Financieel beleid | doorrekenen van de keuzes in schoolplan
  • Personeelsbeleid en HRM | het opzetten van een duurzaam, strategisch personeelsbeleid
  • Huisvestingsplan | opstellen van een effectief huisvestingsbeleid met daarbij aandacht voor de rol van betrokkenen, duurzaamheid en eigen financiële middelen
  • Herijken missie en identiteit | de rol van het identiteitsprofiel in de praktijk
  • Strategiegesprek met directeur | het nadenken over de strategie van de school (a.d.h.v. de onderstaande tool strategy card)

Samen met andere onderwijsondersteunende organisaties heeft VGS een handreiking schoolplan ontwikkeld, deze is Handreiking schoolplan te downloaden, evenals de SWOT om kansen en uitdagingen van uw school in beeld te brengen.

Uitwerking strategy card

De strategy card is een tool die gebruikt wordt om de koers van school samen te vatten op één A4’tje. Dit dwingt u om kort en bondig de doelen te verwoorden. Hiermee wordt het onderscheid tussen de visie, ambitie, hoofddoelen, subdoelen en acties duidelijk. Dit levert de strategy card u op:

  • De verbinding tussen de ontwikkelde strategie en het concreet richting geven aan de organisatie
  • Eenvoudige communicatie door de overzichtelijke presentatie
  • Het vinden van de juiste focus en mogelijkheid om bij te sturen.
Opzet strategy card

Meer weten? Vraag ons vrijblijvend om eens te sparren over één van deze thema’s rond de ontwikkeling van het schoolplan.