VGS

VGS heeft een handreiking ontwikkelt welke de schoolleider inzicht geeft in de te maken afspraken tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek. Wettelijke kaders, collectieve afspraken (cao) en praktische hulpmiddelen hebben hierin een plaats gekregen.