VGS

Vanaf 16 mei tot uiterlijk 29 september 2022 kunt u de gevraagde gegevens via mijn DUO aanleveren. De actie voor het invullen van deze gegevens ligt evenals vorig jaar bij de school.

U dient hiervoor het door DUO aangeleverde Excelbestand te gebruiken. Het ingevulde bestand kan daarna aangeleverd worden via mijn DUO.

In dit bericht hebben wij u geïnformeerd over de verwerkingswijze in de administratie. De uitbetalingen die in 2021 in AFAS op grootboekrekening 4152 ‘Kosten extern personeel’ staan dienen in het Excelbestand vermeld te worden. Deze uitbetalingen zijn in de jaarrekening verantwoord onder de post ‘Personeel niet in loondienst’.

Op dit moment hebben we contact met DUO over hoe om te gaan met de uitgaven voor ingehuurde diensten in het kader van schoolmaatschappelijk werk, ambulante begeleiding etc. Zodra hierover meer bekend is hoort u dat van ons.

Als er geen sprake is van personeel niet in loondienst dan dient u dit per mail te melden via info@owp.duo.nl onder vermelding van het bestuursnummer.