VGS

Om deze reden zal er in de administratie, vanaf het boekjaar 2021 onderscheid gemaakt moeten worden voor uitgaven voor de PNIL regeling overeenkomstig de definitie van OCW voor de verplichte gegevensaanlevering. Er zal daarom gebruik gemaakt worden van 2 afzonderlijke grootboekrekeningen “kosten extern personeel”

  • 4152 voor de kosten extern personeel inzake PNIL regeling
  • 4190 voor de kosten extern personeel inzake PNIL, die niet als zodanig gespecificeerd opgegeven moeten worden aan DUO

Van de kosten die verwerkt staan op de grootboekcode 4152 zal een opgave gedaan moeten worden aan DUO, hiervoor is het noodzakelijk dat het volgende vastgelegd wordt: Een uniek nummer (Geen BSN), Geboortedatum, u mag volstaan met “onbekend Soort externe inhuur,  doel van de inhuur en het aantal uur. Daarnaast moet de functiecategorie en de totale kosten van de inhuur opgegeven worden.

Daarbij is het van belang dat duidelijk is welke uitgaven onder de categorie “PNIL” vallen en welke  onder de categorie “overig”. (Een probleem hierbij is dat de definitie voor de uitgaven 2021 nog bijgesteld moet worden.)

  • Kosten van inleen personeel via een vervangingspool (4152)
  • Vrijwilligersvergoedingen vallen niet onder de categorie PNIL  (4190)
  • Vergoedingen aan bestuursleden en toezichthouders worden reeds afzonderlijk verantwoord in de WNT-bijlage zodat deze niet onder de categorie PNIL vallen (Wet Normering Topinkomens)
  • De uitgaven voor detacheringen van een ander bestuur vallen onder PNIL  (4152)
  • De uitgaven voor het inlenen van de interim directeur, IB-er, etc. vallen ook onder PNIL (4152)
  • Volgens OCW vallen ook de kosten van de afgenomen diensten van een schoolbegeleidingsdienst ook onder PNIL. Dat plaats ons echter voor een onmogelijk opdracht omdat de inzet hiervan niet op factuur gespecifieerde personen en uren betreffen. Vooralsnog is mijn advies de kosten van de schoolbegeleidingsdienst aan te blijven merkten als kosten (na)scholing/professionalisering (4170) en niet als kosten “personeel niet in loondienst”.