VGS

Met de inwerkingtreding van de cao PO is er binnen de sector primair onderwijs het een ander veranderd met betrekking tot de toegestane contracten bij vervanging. Meer informatie hierover vindt u hier. In verband met de wijzigingen rondom vervangingscontracten is ook het format vervangingsbeleid bijgewerkt.