VGS

Zo is het per 1 december verplicht een mondkapje te dragen in publieke ruimtes, waaronder ook scholen (met uitzondering van de basisschool). Het mondkapje moet voldoen aan de vereisten en is verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder.

Mondkapjesplicht

Voor zowel leerlingen als onderwijspersoneel in het voortgezet (speciaal) onderwijs is het verplicht een mondkapje te dragen buiten de les, als zij zich door het schoolgebouw bewegen. Eerder gold een dringend advies mondkapjes te dragen, maar veel scholen in het voortgezet onderwijs hebben dit al verplicht gesteld. Dit stuitte soms op weerstand bij ouders. Nu de tijdelijke coronawet is ingegaan, wordt het voor scholen gemakkelijker het dragen van mondkapjes te verplichten.

Kerstvieringen

Met ingang van 1 december wordt het verbod op zingen in groepsverband omgezet in een dringend advies. Vanwege het hoge besmettingsgevaar wordt dit afgeraden. Uitzondering daarop zijn kinderen tot en met 12 jaar. Desondanks zullen kerstvieringen dit jaar anders plaatsvinden. Scholen zorgen voor een digitale kerstviering die tevoren door de klassen is opgenomen of kerstvieringen worden door alle klassen afzonderlijk gehouden.

Ouderbetrokkenheid

De korte sociale momenten met ouders bij de deur en op het plein worden gemist in het primair onderwijs. De meeste scholen hebben moeten besluiten om geen of digitale ouderavonden te houden. Gesprekken rondom een bepaalde zorg / overplaatsing / zitten blijven etc. worden veelal wel fysiek georganiseerd. Uiteraard met de nodige maatregelen zoals het houden van afstand, ontsmetten en het gebruik van looproutes.

In het voortgezet onderwijs is de hoofdlijn om de voorlichtingsavonden online te organiseren. Mocht er bij uitzondering afgeweken worden (bijv. cluster 4) dan informeren bestuurders elkaar daarover.


VGS en scholen versus het coronavirus (COVID-19)

HELPDESK | 0180 442 675

De helpdesk van VGS biedt u als lid ruimte om allerlei vragen te stellen. Onze juridische adviseurs, maar ook onze financiële, HRM-, organisatie- en beleidsadviseurs staan in deze tijd in het bijzonder voor u klaar om uw vragen rondom het coronavirus te beantwoorden. Neem gerust contact met ons op! Wij zijn maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur bereikbaar.