VGS

Gezagscrisis

Algemene verbolgenheid was er over de rellen op de UvA en het toenemende antisemitisme. Van Zanten noemde de situatie op de UvA ‘totale anarchie’ en vroeg om een landelijk meldpunt voor antisemitisme.

Eerdmans sprak over een gezagscrisis en verwees naar de aanpak in Frankrijk, waar een ‘strijdplan’ gehanteerd wordt om jongeren in het gareel te krijgen. Hij vroeg de Minister: ‘In hoeverre hebben wij eenzelfde gezagscrisis en zijn er maatregelen vanuit Frankrijk die we zouden kunnen overwegen?’

Van der Hoeff noemde het antisemitisme ‘de kanarie in de kolenmijn’. ‘Alle verhalen over diversiteit ten spijt, joodse scholen moeten beveiligd worden en meer dan 40% van de docenten weet niet hoe de holocaust veilig te bespreken in de klas.’

Veiligheidsmonitor

Stoffer vroeg aandacht voor de eenzijdigheid van de veiligheidsmonitor, het tweejaarlijkse onderzoek dat uitgevoerd wordt naar de Veiligheid op scholen in het funderend onderwijs. In het laatste rapport was veel aandacht voor LHBTI. Hij vroeg zich af waarom bijvoorbeeld Joodse leerlingen of leerlingen met een handicap niet vergelijkbare aandacht krijgen.

Het punt over handicap kreeg onder andere bijval vanuit de VVD. Minister Paul gaf echter aan: ‘De groep is heel divers, het laat zich niet makkelijk betrouwbaar in beeld brengen.’ De Minister zegde wel toe om met de onderzoekers in overleg te treden

Wetsvoorstel Vrij en veilig onderwijs

Tijdens het debat ook aandacht voor het wetsvoorstel Vrij en veilig onderwijs, waarvoor in het najaar van 2023 een internetconsultatie werd gehouden (lees hier onze reactie). Minister Paul somde de voorstellen in hoofdlijn op: een registratieplicht voor incidenten, een meldplicht voor ernstige incidenten, uitbreiding monitoring naar personeel, versterking van het klachtenstelstel en een vaker en intensiever meekijkende Inspectie.

Stoffer waarschuwde voor nieuwe verplichtingen: ‘Toenmalig minister Dekker gaf aan: liever voorkomen dan registreren. Destijds werd gevreesd voor bureaucratie.’ Stoffer was daarnaast kritisch op de uitbreiding van de monitoring naar personeel. ‘Het risico op extra en dubbel werk is groot.’

VOG

Tot slot aandacht voor de vereiste VOG. Stoffer vroeg of enige coulance mogelijk was door de VOG uiterlijk binnen een week op orde te hebben. Minister Paul voelde hier weinig voor en zou de screening juist willen intensiveren. Ze meldde dat hiervoor een wetswijziging in voorbereiding is.