VGS

Via het wetsvoorstel en besluit worden aanzienlijke uitbreidingen voorgesteld in de wetgeving rond sociale veiligheid. Dit betreft onder andere een uitbreiding van de bestaande monitoringsverplichting voor leerlingen, een uitbreiding van de monitoring naar personeel, een registratieplicht voor veiligheidsincidenten, een meldplicht voor ernstige veiligheidsincidenten en een verplichte aansluiting bij een landelijke klachtencommissie.

Hoofdlijn van de reactie van VBSO en VGS is dat we van harte achter het streven staan om de veiligheid op scholen te bevorderen, maar dat het opstapelen van administratieve verplichtingen geen wondermiddel is. Daarom hebben we terughoudendheid bepleit bij aanvullende administratieve verplichtingen, zeker in een tijd van hoge werkdruk in het onderwijs.

We danken de scholen hartelijk voor de geleverde input. Onze volledige reactie kunt u hier vinden.