VGS

Een gebruikelijke reflex uit met name progressieve partijen is de roep om een acceptatieplicht. Die helpt volgens hen een veilig klimaat te realiseren op scholen. De minister antwoordde hierop dat hij binnen de bestaande kaders en eventuele aanscherpingen voldoende in handen heeft om in te grijpen in sociaal onveilige situaties. Een acceptatieplicht is wat hem betreft daarom niet nodig. Met aanscherpingen doelde de minister onder andere op de wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium. De minister hoopt eind van deze maand via een Kamerbrief terug te komen op het vervolg van dit wetsvoorstel.

Ook de veelbesproken identiteitsverklaringen kwamen aan de orde. Op de vraag van Kamerlid Westerveld (GroenLinks) waarom de uitvoering van de motie-Kwint zo lang op zich laat wachten, reageerde minister Wiersma dat verbieden van identiteitsverklaringen een juridisch verstrekkend en complex verzoek is. In zijn beleidsreactie op het recente advies Grenzen stellen, ruimte laten van de Onderwijsraad komt de minister terug op uitvoering van de motie.

VGS faciliteert schoolbezoeken

SGP-Kamerlid Bisschop noemde in zijn bijdrage dat reformatorische scholen veel (misschien wel meer dan niet-reformatorische scholen) doen op het gebied van sociale veiligheid. Hij riep zijn collega’s daarom op eens een kijkje te nemen op deze scholen om met eigen ogen te zien hoe ze dit vormgeven. VGS onderstreept deze open uitnodiging en faciliteert deze schoolbezoeken graag! U kunt voor meer informatie contact opnemen met Christiaan Bijl (c.bijl@vgs.nl).

Inbreng VGS

De VGS is in aanloop naar dit debat met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in gesprek gegaan om het belang van sociale veiligheid te onderstrepen en te laten zien wat we in de afgelopen tijd gedaan hebben om dit te bevorderen. Daarbij hebben we deze punten in een brief aan minister Wiersma aangegeven en vervolgens onze visie gedeeld op de aangenomen Kamermotie die vraagt om een verbod op identiteitsverklaringen.

 

Verder lezen/kijken?

  • Zie hier voor nieuwsberichten van het RD en het ND.
  • Zie hier voor het letterlijke verslag en voor het terugkijken van de commissievergadering.