VGS

Het handelingsadvies is recent herzien op het punt van reanimatie. Zo dient bij slachtoffers die COVID-positief zijn, de mond bedekt te worden met een stuk stof of kleding en wordt de reanimatie opgestart zonder te beademen.

Veilig en verantwoord trainen

We begrijpen dat u misschien bedenkingen hebt bij het volgen van klassikale trainingen. Wij vinden het belangrijk dat uw hulpverleners blijven trainen. Daarmee houden zij hun kennis en vaardigheden op peil en blijft de veiligheid in uw organisatie gewaarborgd. Onze trainingscentra en opleidingen voldoen aan alle geldende richtlijnen en we handhaven de naleving van onze huisregels en algemene (hygiëne)afspraken actief. We trainen nu al enige tijd volgens ons protocol Verantwoord Aangepast Trainen: deze regels en richtlijnen komen overeen met het brancheprotocol. De ervaringen met trainen op deze aangepaste manier zijn erg goed en trainingen vinden op een veilige manier doorgang. We hebben daarom besloten om in ieder geval de rest van het jaar te trainen volgens dit protocol. Alle maatregelen om het risico op besmetting te minimaliseren blijven dus onverminderd van kracht op onze trainingscentra en bij trainingen op uw locatie.

COVID en uw BHV-organisatie

Door de pandemie is er in veel organisaties van alles veranderd. Heeft u stilgestaan bij de effecten van deze veranderingen op de veiligheid van uw organisatie?  Er is minder bezetting op kantoren, er zijn regels over het gebruik van ruimtes en er zijn in veel gebouwen looproutes ingevoerd. Deze veranderingen zijn van invloed op uw BHV-organisatie.

Neem gerust contact met ons op om uw specifieke situatie te bekijken zodat een veilige werkomgeving gewaarborgd blijft. Ook hebben we verschillende Health Protection Solutions om op uw locatie de besmettingsrisico’s te reduceren.

Meer informatie

Voor meer informatie over ons EHBO en BHV- collectief of bovengenoemde maatregelen, kunt u contact opnemen met G4S Training & Safety via 06 27 18 98 23 of e-mail.