VGS

Een betrokken medezeggenschapsraad heeft meerwaarde voor de school. De laatste jaren heeft de wetgever de medezeggenschapsraad een steeds belangrijkere rol toegekend. Het is daarom van belang dat (G)MR-leden kennis hebben van hun rol en positie in de schoolorganisatie, zodat er een effectieve samenwerking tot stand kan komen.

In deze basiscursus bespreken we met elkaar hoe de wetgever de medezeggenschapsraad heeft gepositioneerd, welke bevoegdheden daarbij horen en hoe dat het beste in de praktijk kan worden vormgegeven. In de governancedriehoek neemt de medezeggenschapsraad haar eigen plaats in. We verkennen wat die plaats is en hoede medezeggenschap die op een effectieve wijze kan invullen. Op deze manier krijgen startende (G)MR-leden de benodigde basiskennis om hun rol als (G)MR-lid in te kunnen vullen.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

  • 25 september 2024
  • 14.00 - 16.30 uur
Naar overzicht