VGS

Een betrokken medezeggenschapsraad heeft meerwaarde voor de school. De laatste jaren heeft de wetgever de medezeggenschapsraad een steeds belangrijkere rol toegekend. Het is daarom van belang dat (G)MR-leden kennis hebben van hun rol en positie in de schoolorganisatie, zodat er een effectieve samenwerking tot stand kan komen.

In deze basiscursus bespreken we met elkaar hoe de wetgever de medezeggenschapsraad heeft gepositioneerd, welke bevoegdheden daarbij horen en hoe dat het beste in de praktijk kan worden vormgegeven. In de governancedriehoek neemt de medezeggenschapsraad haar eigen plaats in. We verkennen wat die plaats is en hoede medezeggenschap die op een effectieve wijze kan invullen. Op deze manier krijgen startende (G)MR-leden de benodigde basiskennis om hun rol als (G)MR-lid in te kunnen vullen.

Doelstelling en leerdoelen

Na het volgen van deze cursus heb je meer zicht op de onderlinge relaties tussen bestuur – toezichthouder en medezeggenschapraad. En daarbij ook op je eigen rol binnen deze driehoeksverhouding. De cursus biedt handvatten om op een goede wijze de checks and balances binnen de schoolorganisatie invulling te geven en worden nieuwe MR-leden goed toegerust om een actieve bijdrage te kunnen leveren in de medezeggenschapsraad. Daarbij staat het belang van een goede samenwerking centraal, met respect voor elkaars positie.

Kortom: na het volgen van deze cursus heb je de basiskennis om als volwaardig MR-lid aan de slag te gaan!

Opbouw

Allereerst verkennen we de rol en positie van de MR binnen de governancestructuur van de school. Daarna gaan we in op de wettelijke bevoegdheden van de raad, mede in relatie tot het bestuur en de toezichthouders. Daarbij betrekken we ook de profilering van de MR richting de achterban van de school. Dit doen we op een op de praktijkgerichte wijze. Er is veel ruimte voor interactie en het stellen van vragen.

Trainers

Deze training wordt gegeven door mr. J.G.N. (Jan) Schreuders (trainer RMU), R.C. (René) Tromp MSc en G.D. (Gerard) van Rijswijk MSc.

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden of mail naar academie@vgs.nl of Gerard van Rijswijk voor meer informatie over een training op maat.

 • Doelgroep

  De training is bedoeld voor beginnende MR-leden
 • Aantal deelnemers

  Minimaal 10 deelnemers
 • Aantal uur

  4 uur

Trainers

 • 25 september 2024 9 oktober, 2024
 • 14.00 - 16.30 uur
 • € 200 vrijgesteld van BTW | maximaal € 500 euro per MR
 • Ridderkerk en Veenendaal adresgegevens
  25 september: Ridderkerk (VGS-kantoor)
  9 oktober: Veenendaal (RMU-kantoor)