VGS

Belangrijke leidraad bij de organisatieontwikkeling is dat de school een duidelijk beeld heeft van de identiteit en het strategisch beleid van de school. Dit bepaalt in grote mate hoe de organisatie wordt ingericht.

VGS ondersteunt en adviseert uw organisatie bij vraagstukken op het gebied van leiderschap en identiteit en strategisch beleid.

Leiderschap

Basisvoorwaarde voor een gestuurde organisatieontwikkeling is goed leiderschap. Wie heeft de leiding? En aan welk profiel moet de leider voldoen? Dit laatste staat vaak in relatie staat tot het bredere geheel van de organisatie: het team, maar ook de koers die de school voor ogen heeft.

VGS kan op meerdere gebieden ondersteuning bieden om een passende leiderschapspositie van de directeur of het managementteam te realiseren. Dit kan een formeel functieprofiel zijn, een (her)inrichting van het management of bijvoorbeeld een coachings- en begeleidingstraject op persoonlijk of op teamniveau.

Inzicht in persoonlijkheden en drijfveren ligt aan de basis van goed leiderschap.

Het is belangrijk dat de leidinggevende zijn eigen kwaliteiten en talenten kent, maar ook zijn valkuilen en beperkingen. Daarnaast hebben de eigen persoonlijkheid en het eigen gedrag invloed op de manier van leiddinggeven. Goed leiderschap begint ermee dat de leider zichzelf kent.

Daarnaast moet een leider weten uit welk type mensen het team bestaat.

Met behulp van het DISC model brengen we de persoonlijkheden en drijfveren binnen het team in kaart. Zowel de leidinggevende als de medewerkers krijgen hierdoor inzicht in hun eigen gedrag en, waar nodig, in het gedrag van anderen. De leidinggevende kan zijn stijl van leidinggeven aanpassen aan de persoonlijkheden. VGS ondersteunt hierbij door middel van coaching.

Ook kan VGS begeleiden bij het vinden van een (nieuwe) leidinggevende en bij werving en selectie van de juiste persoon op de juiste plek. Kort gezegd biedt VGS:

  • persoonlijke coaching en-/ of teamcoaching
  • opstellen leiderschapsprofiel
  • werving en selectie

Heeft u vragen? Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.

Workshop "En de identiteit dan?" bij de schoolleidersdag 2018

Identiteit en strategisch beleid

Naast de voorwaarde van goed leiderschap, is het belangrijk dat duidelijk is waar de organisatie voor staat. Wat is de identiteit? Welke visie op onderwijs heeft de school? En welk strategisch beleid past daarbij?

Eerst de identiteit en de visie.

Om vanuit de identiteit de visie (verder) te ontwikkelen, doen we een organisatiescan: wat loopt goed, wat loopt minder goed? Van daaruit zoeken we naar antwoord op de vragen: wat willen we en waarin onderscheiden wij ons? Hieruit komt de identiteit en visie naar voren.

Ook bekijken we welk type mens past in de verschillende functies die er zijn. We gebruiken hierbij het DISC en drijfverenmodel als hulpmiddel. Dit model geeft inzicht in de diverse persoonlijkheden en drijfveren die binnen een team aanwezig zijn. Daarnaast geeft DISC informatie over de persoonlijkheden die binnen een team gewenst zijn.

Daarna een strategisch beleidsplan met meetbare en merkbare indicatoren.

In een strategisch beleidsplan worden de doelen verwoord. Aan deze doelen wordt een verantwoordingsrapportage gekoppeld. Om grip te krijgen op de realisatie van de strategische doelstellingen, ontwerpen we meetbare en merkbare indicatoren. Een meetbare indicator is bijvoorbeeld ziekteverzuim, een merkbare indicator is bijvoorbeeld de sfeer in de organisatie.

En tot slot rapportage en evaluatie.

Dankzij de indicatoren is het mogelijk te rapporteren en te evalueren in hoeverre doelen gehaald worden. Hierdoor wordt duidelijk of de organisatie ontwikkelt in de voorgenomen richting. Daarnaast geven de rapportages en evaluaties houvast bij de verantwoording richting het bestuur, belanghebbenden en de toezichthouder.

Omdat omstandigheden regelmatig veranderen, zijn de identiteit en visie continu in ontwikkeling. Het is belangrijk om te blijven kijken hoe veranderingen een plek krijgen binnen de organisatie.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.