VGS

Voorwaarde voor ontslag is een goed opgebouwd personeelsdossier. Daarnaast is het bij (dreigend) bedrijfseconomisch ontslag belangrijk om op tijd de juiste stappen te zetten. Werkgevers zijn immers op grond van de cao PO verplicht tijdig afspraken te maken over het begeleiden van boventallige werknemers naar een andere baan. Dankzij het bestuursformatieplan en de meerjarenbegroting kunt u op tijd inspelen op dergelijke ontwikkelingen. In situaties rond afvloeiing en ontslag kunt u terugvallen op onze HRM-adviseurs en arbeidsjuristen. Bijvoorbeeld bij vragen zoals:

 • Het leerlingaantal blijft structureel dalen. Wat betekent dit voor mijn personeel?
 • Hoe ga ik om met het disfunctioneren van mijn medewerker?
 • We hebben structureel te maken met de inzetbaarheidsproblematiek? Hoe kunnen we hier op inspelen?

Relevante links

 • De standaardregeling in de cao omtrent de rechtsbescherming van werknemers bij bedrijfseconomisch ontslag is komen te vervallen. Naar aanleiding daarvan zijn de VGS en de RMU, na raadpleging van onze leden, een Van Werk naar Werk Beleid overeengekomen die vanaf 1 september 2021 de ‘spelregels’ bevat voor werkgevers bij kleine afvloeiingsrondes.
 • Een globaal overzicht van dit beleid treft u in deze oplegger.

Ondersteuning bij afvloeiing en ontslag

Onze dienstverlening op het gebied van afvloeiing en ontslag:

 • Begeleiding in gespreksvoering
  Gespreksbegeleiding bij ontwikkeltrajecten, disfunctioneren en (dreigend) ontslag.
 • Juridische ondersteuning
  Arbeidsrecht, sociale zekerheid, algemene wet gelijke behandeling (AWGB) en medezeggenschap
 • Coaching voor meer persoonlijke effectiviteit bij een ontwikkeltraject
 • Werk-naar-werk-begeleidingstrajecten

Stevent u af op een mogelijk ontslag? We helpen graag. Ook wanneer we niet betrokken zijn geweest bij de dossieropbouw. Als onderdeel van de dienstverlening toetsen we meteen het opgebouwde dossier. Daarna kijken we samen naar de mogelijkheden en onmogelijkheden.

Eigen risico

Tot slot nog dit: scholen zijn eigen risicodrager van de werkloosheidsuitkering. Het merendeel van de VGS-scholen is aangesloten bij het ‘eigen’ fonds BWGS om de lasten van werkloosheidsuitkeringen te kunnen dekken. Andere scholen zijn aangesloten bij het Participatiefonds of dragen deze lasten zelf. Het is belangrijk dat een ontslag aan alle voorwaarden van het fonds voldoet. VGS houdt in haar dienstverlening expliciet rekening met de voorwaarden van deze fondsen.

Contact

Heeft u te maken met een vertrekkende medewerker, vanwege afvloeiing of ontslag? Wij adviseren u graag. Neem voor meer informatie contact op met René Tromp.