VGS

In een bestuursformatieplan staat hoe u de middelen verdeelt. Vragen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe ziet het strategisch personeelsbeleid eruit?
  • Hoe wordt vervanging gerealiseerd?
  • Wat gebeurt er als de school moet bezuinigen?

Veel van deze vragen, hebben raakvlakken met personeelsbeleid. We werken daarom nauw samen met de personeelsadviseurs van VGS. Wij doen de financiële doorrekening van vraagstukken, zij helpen bij de vervolgstappen die nodig zijn.

Wat is de toegevoegde waarde van een bestuursformatieplan?

Binnen de school wordt niet alleen onderwijs gegeven. Leerkrachten zijn ook betrokken bij andere activiteiten. Ze nemen deel aan commissies of geven leerlingen extra begeleiding. In het formatieplan staat hoeveel mensen (fte) er beschikbaar zijn en welke taken er zijn. Een goed formatieplan is daarmee een handig hulpmiddel bij het verdelen van de taken.

Dreigt bedrijfseconomisch ontslag?

In dat geval is het bestuursformatieplan voorwaarde om dit te kunnen realiseren.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.