VGS

Roemenië

In 2019 heeft een groep leerkrachten van de Hongaars Gereformeerde kleuterschool in Satu Mare geparticipeerd in een uitwisselingsproject georganiseerd door stichting OGO. Tijdens dit bezoek hebben de leerkrachten veel kennis opgedaan en hebben ze besloten diverse projecten te starten op hun eigen kleuterschool met als doel de kleuterschool in te richten als een tweede thuis voor de kinderen.

Directeur Poti Eduard – János aan het woord: ‘Het afgelopen jaar was erg lastig door de pandemie, maar we mogen onze plannen en hoop niet opgeven. Daarom geven we hieronder in het kort een beschrijving van twee projecten:

  1. We willen een boek samenstellen waarin we verschillende gebeden opnemen die we op school met de kinderen kunnen bidden. Daarnaast zal het boek ook een handreiking bieden voor de ouders om thuis al met de jongste kinderen de gebeden te oefenen.
  2. Als het mogelijk is, willen we een nieuw ondersteunend programma aanschaffen voor leerkrachten. Met dit programma krijgen ze een handreiking hoe om te gaan met kinderen die de overgang van thuis naar school heel moeilijk vinden. Kinderen hebben in deze fase soms verlatingsangst en kunnen zich niet veilig voelen. De kosten van dit programma bedragen 2000 euro.’

Oekraïne

In Oekraïne staan we in nauw contact met een associatie waarbij momenteel acht scholen zijn aangesloten. Op deze scholen zitten leerlingen in de leeftijd van 6-18 jaar. Deze private scholen onderscheiden zich van overheidsscholen door uiteraard onderwijs dat gefundeerd is op Bijbelse waarden en normen, maar ook door hun aandacht voor kinderen met een beperking. Op dit laatste punt vervullen enkele scholen een voortrekkersrol in Oekraïne.

In de associatie leren scholen van en met elkaar. De laatste jaren richt OGO zich minder op materiële zaken, maar is het doel om een makelaarsfunctie te vervullen tussen de scholen en mogelijkheden te faciliteren om elkaar ook op te zoeken. Het hart van ons werk is om verbinding te maken tussen onderwijs in Nederland en in Oost-Europa en tussen de scholen in Oost-Europa onderling. Speciaal daarvoor werd er in de zomer 2020 een kamp georganiseerd voor leerkrachten en directeuren van de acht scholen waarin de onderlinge contacten er waren, waar ervaringen werden uitgewisseld en waar methoden werden besproken. Tijdens deze conferentie heeft de associatie nagedacht wat waardevol zou zijn voor het behoud van christelijk onderwijs in de komende jaren. Het ontwikkelen van goede methoden met een duidelijk christelijke boodschap en goedgeschoolde christelijke leraren zijn daarbij essentieel.

Graag willen we deze conferenties voortzetten om deze wensen verder te verdiepen en mogelijk te realiseren. Daarvoor is uiteraard steun vanuit Nederland op kennisgebied nodig, maar ook financiële steun is onontbeerlijk. Voor een geslaagde conferentie waarbij ruimte is voor 120-150 christelijke leraren, is 6000-7500 euro nodig.

Hierboven ziet u beelden van de conferentie voor leerkrachten die afgelopen zomer gehouden is. Een van onze partners uit Charkov heeft met de aanwezigen nagedacht over de vraag op welke wijze christelijke thematiek in algemene vakken als taal en rekenen verwerkt kan worden. Verder hebben de betrokken scholen gepresenteerd waar ze over 5 jaar denken te staan met hun school. De laatste foto is van een van de teams: God in het midden!

NB Stichting OGO heeft aangeboden om voorlichting te geven op scholen die de stichting financieel willen steunen dit jubileumjaar. Interesse? Neem contact op met dhr. Hans Roodbeen.

Steun onze jubileumdoelen

Uw gift aan stichting OGO en Makor HaTikvah wordt van harte gewaardeerd. U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL05 RABO 0355 4200 90 t.n.v. Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs onder vermelding van ‘jubileumgift’.