VGS

‘Het bestaan van de school is een geschenk van God’, stelt directeur Yoel Russu (35). ‘Wat jarenlang onmogelijk leek, is gebeurd. Er is in Israël een messiaans-Joodse school die wordt erkend door de overheid!’

De directeur zit niet om woorden verlegen als hem gevraagd wordt uit te leggen wat het belang is van de school. ‘Op Joods-religieuze scholen worden kinderen uit messiaanse gezinnen geweerd of gediscrimineerd. Op seculiere scholen is het spirituele klimaat ongezond. Beide situaties zijn onwenselijk voor het geestelijk welzijn van onze kinderen. Makor HaTivkah wil een veilige plek zijn waar onze jeugd wordt gevormd om het licht van Jezus Christus te verspreiden in ons land en onder ons volk.’

'Makor HaTivkah wil een veilige plek zijn waar onze jeugd wordt gevormd om het licht van Jezus Christus te verspreiden in ons land en onder ons volk.’
Yoel Rossu, directeur Makor HaTivkah
Yoel Rossu, directeur Makor HaTivkah

Hoewel de school officieel is erkend, ontvangt Makor HaTikvah geen overheidssteun. Hieraan zijn namelijk voorwaarden verbonden die de identiteit van de school niet ten goede komen. Dit betekent dat de school zelf voor de nodige inkomsten moet zorgen. Een belangrijk deel van de inkomsten bestaat uit het lesgeld. Dat bedraagt ongeveer 250 euro per kind per maand. Grote gezinnen ontvangen korting. Voor armlastige gezinnen is er een beurs beschikbaar.

Financiële steun uit het buitenland is onmisbaar om de school te runnen. Belangrijke supporters bevinden zich in Nederland, weet Russu. ‘Nederlandse christenen zijn bevoorrecht met hun eigen scholen. Ik vind het mooi om te zien dat hun liefde voor christelijk onderwijs maakt dat ze ook sterk betrokken zijn op christelijk onderwijs in het buitenland. Daar kunnen we veel van leren. Als Makor HaTikvah hebben we bijvoorbeeld besloten om de school bestuurlijk zo vorm te geven als in Nederland gebruikelijk. Daarbij heeft de VGS ons geadviseerd.’

Vanwege de overheidserkenning groeit de school hard. Omdat het huidige gebouw te klein is, komt het moment dichtbij dat Russu geen nieuwe kinderen meer kan toelaten op de school. De situatie dwingt hem om om te zien naar nieuwe huisvesting. Dat is in Jeruzalem niet eenvoudig. De prijzen van vastgoed zijn torenhoog. Bovendien zit helaas lang niet elke inwoner van Jeruzalem te springen om een messiaanse school in de buurt.

Toch is directeur Yoel Russu niet pessimistisch. ‘De Heere God heeft ons tot dusver steeds weer geholpen. Hij zal ook voorzien in een ander gebouw.’

Wat betreft de verdere toekomst heeft de directeur volop ideeën. ‘Mijn grote wens is dat we over tien jaar niet alleen in Jeruzalem, maar ook in de regio Tel Aviv, Haifa en Tiberias (startende) messiaanse bassischolen hebben. In die regio’s wonen genoeg messiaanse gezinnen om een school te kunnen starten. Ik ben ervan overtuigd dat Bijbels onderwijs van grote waarde is voor de versterking van de messiasbelijdende gemeenschap in Israël en daarmee voor de verspreiding van het Evangelie onder ons volk.’

NB Steunfonds Israël – interkerkelijk orgaan bekend onder onze scholen – heeft aangeboden om voorlichting te geven op scholen die Mahor HaTikvah financieel willen steunen dit jubileumjaar. Interesse? Neem contact op met dhr. Gerard Middelkoop.

Steun onze jubileumdoelen

Uw gift aan stichting OGO en Makor HaTikvah wordt van harte gewaardeerd. U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL05 RABO 0355 4200 90 t.n.v. Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs onder vermelding van ‘jubileumgift’.