12 juli 2018

Zomergroet

De (naderende) zomervakantie is een mooi moment om terug te blikken en u hartelijk te danken voor het in ons gestelde vertrouwen in de achterliggende periode. We hechten waarde aan een professionele dienstverlening en goede relatie.

Verder willen we u informeren over onze collectieve zomersluiting. Concreet betekent dit dat ons kantoor in week 31 en 32 (van maandag 30 juli t/m vrijdag 10 augustus) volledig gesloten is. In deze weken zijn er dus geen medewerkers aanwezig en zullen er geen mutaties of betalingen verwerkt worden. In die weken is er ook geen postbehandeling. Omdat er altijd bepaalde dringende situaties kunnen ontstaan, blijven de managers en bestuurder mobiel bereikbaar.

  • G. (Gerard) Klerk, manager afdeling Financiën – 06-40 78 73 03
  • J.W. (Jan-Willem) Kranendonk, manager afdeling Personeelsmanagement – 06-36 02 58 40
  • P.W. (Pieter)  Moens, college van bestuur – het beste bereikbaar via p.w.moens@vgs.nl (in noodgevallen  06-30 58 55 00)

Namens alle medewerkers van de VGS wensen wij u een goede vakantieperiode toe. Het is onze wens dat de HEERE Zijn zegen wil geven over het gegeven onderwijs.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Pieter Moens
  p.moens@vgs.nl
  0180-44 26 55
  06-30 58 55 00