VGS
 1. Vertegenwoordigen
  De VGS komt op voor de identiteit en de belangen van het christelijk-reformatorisch onderwijs, om de continuïteit en kwaliteit daarvan te bevorderen.
  We willen God en Zijn Woord present stellen en het specifieke geluid van onze achterban laten klinken in Den Haag, bij maatschappelijke organisaties en in de samenleving. Zo hopen we beleidsontwikkeling en besluitvorming die onze leden raakt en hun beeldvorming positief te beïnvloeden.
  Daarnaast denken we mee over oplossingen die nuttig zijn voor de hele breedte van het onderwijsveld.
 2. Verbinden
  We fungeren als brug tussen de christelijk-reformatorische scholen en de samenleving waarin ze opereren – ook buiten onze landsgrenzen. Daarnaast stimuleren we de samenwerking tussen onze leden. En we helpen hen om samen met ouders, kerken en andere stakeholders een sterke, toekomstbestendige gemeenschap te bouwen rondom hun school.
 3. Professionaliseren
  Onze kennis over de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen rondom het onderwijs delen we met onze leden. Met hen bezinnen we ons op actuele en toekomstige trends en proberen we die te duiden. Zo kunnen zij daar met hun schoolorganisatie nog beter op inspelen. Dat draagt bij aan duurzaam christelijk-reformatorisch onderwijs.
  Daarnaast werken we (versterking van) de identiteit van onze scholen. Kern van hun werk is kinderen op te voeden tot geloof in de Heere Jezus als hun persoonlijke Zaligmaker.
  Tot slot helpen we onze leden zich te positioneren en te profileren in een seculariserende samenleving.