3 juli 2018

Versterking samenwerking sectorraden en profielorganisaties

Donderdag 28 juni hebben de sectorraden (PO-Raad en VO-Raad) en profielorganisaties (Verus, ISBO, LVGS, VBS, VGS en VOS/ABB) een overeenkomst ondertekend. Hierin pleitten zij voor het versterken van hun samenwerking bij strategische vraagstukken. Pieter Moens, college van bestuur VGS: “We willen dit doen door te streven naar afstemming van standpunten richting politiek en samenleving en het naar buiten brengen daarvan.’’

De organisaties willen elkaar, met respect voor ieders rol en expertise, versterken en benutten. Dit gezamenlijk initiatief werd vandaag ondertekend door de bestuurders.

Op de foto vlnr Pieter Moens (VGS), Anko van Hoepen (PO-Raad), Hein van Asseldonk (VO-raad), Gökhan Çoban (ISBO), Loes Ypma (Verus), Edward Moolenburgh (VBS), Hans Teegelbeckers (VOSABB) en Marnix Niemeijer (LVGS). 

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Pieter Moens
  p.moens@vgs.nl
  0180-44 26 55
  06-30 58 55 00