VGS

Bij veel besturen die de Code Goed bestuur hebben geïmplementeerd, ontstaat de vraag naar verdere verdieping en professionalisering. Hieronder wordt een aantal thema’s beschreven die aan deze behoefte voldoen. Uiteraard worden de thema’s ‘op maat gemaakt’ voor de specifieke context van bestuur/school. De verdiepingsthema’s zijn te onderscheiden op de volgende categorieën:

A. Intermenselijk kennis en vaardigheden
B. Toezichthoudende kennis en vaardigheden

A.  Samenwerken als toezichthouder

 

1.      Samenspel aan de toezichthouderstafel – inzicht in jezelf en de ander middels DISC / drijfveren

Mensen verschillen, dat weet iedereen. Je kunt het zien aan de buitenkant. Zelfs bij een eeneiige tweeling zijn er verschillen zichtbaar. Datzelfde geldt voor de binnenkant. Mensen denken, communiceren, leren en werken verschillend. Dat is ook merkbaar aan de toezichthouderstafel. Hoe kom je tot een optimaal benutten van verschillende kwaliteiten en met erkenning van ieders persoonlijkheid in de samenwerking als toezichthouders en met de bestuurder(s)? DISC (gaat over HOE mensen werken, denken, communiceren, etc.) en drijfveren (gaat over WAT mensen belangrijk vinden, wat hen drijft) zijn wereldwijd veel gebruikte instrumenten die helpen om taal te vinden voor de veelzijdigheid van mensen. En dragen bij om daar grip op te krijgen, om daarvan te genieten, om verschillen te benutten. DISC en drijfveren bieden laagdrempelige en praktische inzichten. Ervaren trainers zorgen ervoor dat de inzichten worden individueel of in teamverband toegepast kunnen worden op de praktijk. Een training voor ieder toezichthoudend orgaan dat wil groeien in zelfinzicht en de samenwerking wil versterken

 • Kosten: afhankelijk van behoeften, inhoud en duur.
 • Trainers: Diederic Kloosterman en Marco van Eckeveld
 • Locatie en data: in overleg

 

2.      Waardegericht toezichthouden – hoe verhouden je waarden zich tot de organisatiewaarden?

Wat bindt toezichthouders aan de organisatie waarvoor ze werkzaam zijn? Wat maakt hen onderdeel van het groter geheel wat ‘school’ heet? Wat betekent het om je eigen kompas gelijk te zetten met die van de organisatie? Mag het ook schuren? Hoe voer je daar het goede gesprek over? In deze training gaan we op zoek naar hoe de persoonlijke waarden zich verhouden tot de organisatiewaarden. Investeren in waardengericht toezichthouden levert een sterke verbinding op als toezichthouders met elkaar en met de organisatie en draagt bij aan koersvast beleid. Aan de hand van dilemma’s in de praktijk van toezichthouden voeren we het gesprek over welke waarden leidend zijn. Voor besturen die de zoektocht op fundamenteel niveau niet uit de weg gaan en die verdieping in hun toezichthoudend werk omarmen.

 • Kosten: afhankelijk van behoeften, inhoud en duur.
 • Trainers: Diederic Kloosterman en Marco van Eckeveld
 • Locatie en data: in overleg

 

3.      Integriteit speelt bij ons niet – hoe integer is de school- en bestuurscultuur?

‘Waarom zouden we een punt maken van iets wat geen punt is?’ ‘Bij ons ligt alles open’. ’Integriteitskwesties kennen we gelukkig niet.’ Zomaar een paar veelgehoorde reacties over integriteit vanuit de zelfevaluatie intern toezicht. Erkenning van de gebrokenheid, ook in bestuurskamers, impliceert werk aan de winkel als het gaat om integriteit. Hoe staat het erbij als het gaat om integriteit? Hoe blijf je scherp als bestuur en toezicht? Op welke manier kun je invloed uitoefenen op de integriteitscultuur? Hoe buig je reactief handelen om naar proactief integer handelen? Vanuit welke basis werk je aan integere cultuur en hoe bevorder je deze binnen de organisatie? In deze training maakt u uw eigen balans op en spiegelt een ervaren trainer u op wat hij ziet en hoort; in onderwijsland én aan uw bestuurstafel. Door de inzet van herkenbare cases wordt integriteit concreet en geeft het handvatten om te kunnen handelen bij integriteitsvraagstukken.

 • Kosten: afhankelijk van behoeften, inhoud en duur.
 • Trainers: Diederic Kloosterman en Marco van Eckeveld
 • Locatie en data: in overleg

 

B.  Toezichthoudende kennis en vaardigheden

 

1.      Toezicht op onderwijskwaliteit: hoe doe je dat?

Een van de taken van de toezichthouder is het toezien op de onderwijskwaliteit. Veel toezichthoudende besturen zoeken – met een niet-onderwijsachtergrond – naar een goede invulling van deze verantwoordelijkheid. Deze training reikt u vanuit een integraal kwaliteitsperspectief handvatten aan om de kwaliteit van het onderwijs te volgen en te controleren. Harde data als referentieniveaus, CITO-analyses en benchmarkgegevens voor wat betreft het welbevinden van de leerlingen worden nader geduid. Tegelijkertijd heeft onderwijskwaliteit ook een zachte kant. Wat is dat dan en wat kun je daar mee? Door onder andere samen te oefenen met een managementrapportage over onderwijskwaliteit wordt een en ander concreet en raakt de gereedschapskoffer van de toezichthouder weer verder gevuld.

 • Kosten: afhankelijk van behoeften, inhoud en duur.
 • Trainers: Diederic Kloosterman en Marco van Eckeveld
 • Locatie en data: in overleg

 

2.      De kunst van het vragen stellen – over de kwaliteit van toezichthouden

‘Een gewoon goede vraag gaat over het zichtbare, over omstandigheden, feiten en voorbeelden. Een rake vraag gaat voorbij het zichtbare.’ De kwaliteit van het vragenrepertoire van een toezichthouder bepaalt voor een aanzienlijk deel of en welke informatie wordt verkregen. Tegelijk gaat het ook over welke vragen niet moeten worden gesteld. De informatie die met de vragen wordt opgehaald, is van belang om goede besluiten te nemen en adequaat toezicht te houden. In de training staan we stil bij communicatie aan toezichthouderstafel en zoomen we in op het stellen van vragen. Daarbij krijgt u volop gelegenheid om te oefenen met het stellen van vragen. Met natuurlijk als kers op de taart het bekwamen in het stellen van rake vragen. Om een eerste aanzet te geven: waar is meer van nodig om u de goede vragen te laten stellen?

 • Kosten: afhankelijk van behoeften, inhoud en duur.
 • Trainers: Diederic Kloosterman en Marco van Eckeveld
 • Locatie en data: in overleg

 

3.      Alles gaat goed – over de risico’s van organisatieblindheid

De mantel der liefde hanteren: wat is er mis mee? Is er eigenlijk wel wat mis mee? Of hebt u de neiging om de steen in de vijver te gooien, zodat iedereen eindelijk eens nat wordt? In veel besturen ontstaat – veelal onbewust – een cultuur met sterke eigenheid; ook wel ‘bubbel’ genoemd. Hoe zorgt u voor een effectieve en open cultuur waarin tussen bestuur en toezicht enerzijds sprake is van eigenheid en tegelijkertijd openheid voor invloeden van buitenaf mogen en mogelijk zijn? Waarmee doorbreekt u de status quo? Welke conflictstijlen zijn helpend om de organisatie (verder) tot haar bestemming te laten komen? En wat betekent dat voor de bestuurderstafel? In deze themasessie leert u gelegitimeerd stennis te schoppen, ten dienste van het geheel. Beter te oefenen in tijden van vrede dan …

 • Kosten: afhankelijk van behoeften, inhoud en duur.
 • Trainers: Diederic Kloosterman en Marco van Eckeveld
 • Locatie en data: in overleg

 

Mail naar academie@vgs.nl of neem contact op met Diederic Kloosterman via d.kloosterman@vgs.nl voor meer informatie over een training op maat.

Trainers

 • op aanvraag
 • in overleg
 • € n.t.b.
 • in overleg