VGS

De burgerschapswet daagt scholen uit om vanuit eigen visie en context te werken. Maar (hoe) kunnen we burgerschapsonderwijs geven vanuit eigen identiteit dat voldoet aan de eisen van de overheid? Welke ruimte biedt de burgerschapswet en hoe kunnen we die benutten? Hoe komen we vervolgens van visie naar schoolpraktijk? En welke rol speelt persoonsvorming? Niet minder ingewikkeld: tegen welke dilemma’s lopen we aan als het gaat om schoolcultuur?

Deze vragen (en meer) komen aan bod tijdens de studiedagen burgerschap en diversiteit die VGS dit najaar organiseert in samenwerking met Driestar educatief en KOC. Voor schoolleiders, coördinatoren burgerschap en andere belangstellenden uit het PO. Met een hoofdlezing van professor Van Schoonhoven, de keuze uit vijf boeiende workshops, ervaringen vanuit het VO, gesprekstafels over visie op burgerschap en schurende onderwerpen en de mogelijkheid om via pitches iets te delen over uw burgerschapsonderwijs.

Wanneer

 • Regio Noord: D.V. 23 oktober 14:00 – 20:00 uur, Hoornbeeck College Apeldoorn
 • Regio Midden: D.V. 20 november 14:00 – 20:00 uur, Hoornbeeck College Gouda

Doelstelling:

 • Het stimuleren van het burgerschapsonderwijs vanuit de eigen identiteit;
 • Ervaringen / ‘good practices’ uitwisselen: van visie naar praktijk;
 • Dilemma’s rond schoolcultuur en diversiteit (waaronder seksuele diversiteit) uitwisselen.

Opbouw

 • Hoofdlezing: Prof. dr. mr. R. van Schoonhoven over burgerschap, onderwijsvrijheid en haar onderzoek naar de herstelopdrachten rond burgerschap. Hierbij komt nadrukkelijk de vraag aan bod: waar zit de ruimte voor ons onderwijs en hoe kunnen we die ruimte benutten?
 • Pitches: een aantal scholen wordt gevraagd om kort de stand van zaken rond burgerschap te delen. Bij aanmelding kunt u aangeven of u een bijdrage wilt leveren.
 • Workshopronde 1
 • Maaltijd met gesprekstafels over visie op burgerschap en schurende onderwerpen
 • Workshopronde 2
 • Gezamenlijke afronding

Workshops

 1. Van samenleving naar schoolpraktijk – door Heidi den Ouden en Jaco van den Brink
 2. Persoonsvorming de motor van burgerschap – door Jacolien Boer
 3. Bijbel en burgerschap – door Kees de Groot (23 oktober) en Peter van Olst (20 november)
 4. Schoolcultuur: omgaan met verschillen, lessen vanuit het VO – door Hanneke Smits en Margriet Beekman (23 oktober) en Jacques Grandia en Arno de Jong (20 november)
 5. Monitoring van burgerschap – door Martine Blonk

Klik hier voor meer informatie over de workshops.

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden.

 • Doelgroep

  Schoolleiders, coördinatoren burgerschap. Oproep: neem iemand van de werkvloer mee.
 • Aantal deelnemers

  minimaal 30
 • 23 oktober 2024 20 november, 2024
 • 14.00 - 20.00 uur
 • € 250
 • Hoornbeeck College Apeldoorn (23 oktober) en Hoornbeeck College Gouda (20 november)
 • Aanmelden