VGS

Het organiseren van intern toezicht is een wettelijke plicht. Niettemin is het goed om met elkaar helder te krijgen welke waarde intern toezicht toevoegt aan het besturen van een schoolorganisatie. Toezicht houden is een dynamisch proces en ook mensenwerk. Dus persoonlijke karakters, voorkeuren en interesses vormen belangrijke ingrediënten voor de praktijk aan de vergadertafel, met daarbij mooie en schurende momenten. Daarnaast wil de toezichthouder de informatievoorziening goed geregeld hebben.

Doelstelling en leerdoelen

  • Ontwikkelen van een gezamenlijke visie op toezichthouden.
  • Helder maken van verwachtingen en beeldvorming rondom bestuurlijk handelen.
  • Toezichtskader ontwikkelen vanuit deze visie.
  • Handvatten voor de praktijk ontwikkelen.

Opbouw

Bouwstenen voor een maatwerktraject bestaan onder meer uit een observatie van de vergadering, en meerdere werkbijeenkomsten.

Mail naar academie@vgs.nl of neem contact op met Diederic Kloosterman via d.kloosterman@vgs.nl voor meer informatie over een training op maat.

  • Doelgroep

    De training is bedoeld voor intern toezichthouders in het primair onderwijs.

Trainers

  • op aanvraag
  • € n.t.b.
  • in overleg