VGS

Een belangrijke taak van een bestuur is het geven van richting. Daarvoor is het ontwikkelen van een beleidsrijke strategie op verschillende terreinen een goed middel. Waar willen we heen met de organisatie, waar koersen we op? Daarmee wordt het strategisch beleid levend en meer dan een formeel en kaal beleidskader. Als het strategisch beleid ontworpen is, kan op basis daarvan een passende voortgang- en verantwoordingsstructuur ontworpen worden. Deze overzichtelijke rapportage is gericht op de praktijk en past binnen het bestuursmodel van de school.

Doelstelling en leerdoelen

  • Doordenking van de kernopdracht en kernwaarden van de school en de daaruit volgende strategische doelen.
  • Ontwikkelen van beleidsrijke strategische doelen, passend bij de schoolorganisatie.
  • Ontwerpen van een passende voortgang- en verantwoordingsstructuur.

Opbouw

Bouwstenen voor een maatwerktraject bestaan onder meer uit een organisatie-analyse (waar staan we nu?), doordenken van strategische doelen (waar willen we heen?) en het ontwerpen van een voortgangs- en verantwoordingsstructuur (hoe weten we dat we de doelen halen?).

Mail naar academie@vgs.nl of neem contact op met Diederic Kloosterman via d.kloosterman@vgs.nl voor meer informatie over een training op maat.

  • Doelgroep

    De training is bedoeld voor (directeur-)bestuurders en toezichthouders in het primair onderwijs

Trainers

  • op aanvraag
  • € n.t.b.
  • in overleg