VGS

Een betrokken medezeggenschapsraad heeft meerwaarde voor de school. Op welke wijze kan de medezeggenschapsraad hieraan invulling geven? In deze cursus bespreken we met elkaar hoe de wetgever de medezeggenschapsraad heeft gepositioneerd, welke bevoegdheden daarbij horen en hoe dat het beste in de praktijk kan worden vormgegeven. In de governancedriehoek neemt de medezeggenschapsraad haar eigen plaats in. We verkennen wat die plaats is en hoe de communicatie verloopt met het bestuur en de toezichthouders. Naast de leden van de medezeggenschapsraad zijn hierbij ook de bestuursleden en toezichthouders welkom.

Doelstelling en leerdoelen

Na het volgen van deze cursus heb je meer zicht op de onderlinge relaties tussen bestuur – toezichthouder en medezeggenschapraad. En daarbij ook op je eigen rol binnen deze driehoeksverhouding. De cursus biedt handvatten om op een goede wijze de checks and balances binnen de schoolorganisatie invulling te geven en worden zowel nieuwe als zittende MR-leden goed toegerust om een actieve bijdrage te kunnen leveren in de medezeggenschapsraad. Daarbij staat het belang van een goede samenwerking centraal, met respect voor elkaars positie.

Opbouw

Allereerst verkennen we de wettelijke eisen aan de medezeggenschap en een duiding van het belang van medezeggenschap. Daarna gaan we in op de wettelijke bevoegdheden van de raad, mede in relatie tot het bestuur en de toezichthouders. Dit doen we op een op de praktijkgerichte wijze. Er is veel ruimte voor interactie en het stellen van vragen.

Trainers

Deze training wordt gegeven door mr. J.G.N. (Jan) Schreuders (trainer RMU), R.C. (René) Tromp MSc en G.D. (Gerard) van Rijswijk MSc.

Mail naar academie@vgs.nl of neem contact op met Gerard van Rijswijk voor meer informatie over een training op maat.

  • Doelgroep

    De training is bedoeld voor (G)MR-leden, samen met bestuurders en toezichthouders.

Trainers

  • op aanvraag
  • € n.t.b.
  • in overleg