VGS

Vanaf 1 januari 2021 tot 1 januari 2026 zal de overheid de RVU-boete (Regeling voor Vervroegde Uittreding) versoepelen ten gunste van zestigplussers die moeite hebben tot de gestegen AOW-leeftijd hun werk te blijven doen.

Doel tijdelijke vrijstelling RVU

Werkgevers hoeven van 2021 tot en met 2025 niet te betalen over een RVU tot een bedrag dat netto overeenkomt met de AOW. Hiermee komt het kabinet vooral werknemers tegemoet die zich niet hebben kunnen voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd en niet gezond kunnen blijven werken tot die leeftijd. In totaal trekt de overheid 800 miljoen euro uit om werkgevers te ondersteunen bij de financiering van deze mogelijkheid voor vervroegde uittreding.

Concreet

De versoepeling komt erop neer dat werkgevers deze medewerkers drie jaar lang 19.000 duizend euro bruto per jaar kunnen uitbetalen als inkomen bij vervroegde uittreding en daarover dan géén boete opgelegd krijgen. Wanneer dit bedrag verder oploopt moet de werkgever daarover wel RVU-heffing betalen. Het onderwijspersoneel zou dit restbedrag kunnen aanvullen door het ABP Keuzepensioen te benutten.

Overig

  • Brutovrijstelling van ongeveer € 19.000 euro per jaar
  • De vrijstelling wordt alleen toegekend voor de drie dienstjaren voordat een werknemer de aow-leeftijd bereikt
  • De versoepeling van de RVU-heffing draait om wederzijdse vrijwilligheid van werkgever en werknemer. Dat betekent dat beiden het eens zijn met het vertrek van de werknemer en de vergoeding die deze krijgt
  • De overgangsregeling betreft een tijdelijke regeling gaat pas in vanaf 1 januari 2021 omdat de exacte uitwerking nog geregeld moet worden. Hou daarom voor nadere afspraken de CAO PO in de gaten!

 

Wat kunt u doen?

Houd in het beleid voor oudere medewerkers rekening met deze nieuwe versoepelde regels vanaf 2021. Ga binnen de school na welke medewerkers in aanmerking zouden komen en overleg de mogelijkheid voor vervroegd pensioen vóór 1 januari 2021. Op die manier zorgt u ervoor dat leerkrachten binnen de school tijdig gebruik kunnen maken van de nieuwe regeling.

Klik hier voor meer informatie of neem contact op met ondergetekende.

 

Eerder verschenen in deze serie de volgende subsidieberichten: