8 juni 2018

Reageer op tweede consultatieronde curriculum.nu

De tussenproducten van de ontwikkelteams die bezig zijn met de curriculumherziening staan online. De ontwikkelteams hebben zich nu gebogen over de ‘grote opdrachten’ van de verschillende leergebieden. Er is een conceptvisie ontwikkeld per leergebied en u kunt daarop reageren. Klik hier voor de link naar de ontwikkelteams.

Scholen, leraren, schoolleiders, vakverenigingen, vervolgonderwijs, lerarenopleidingen, ouders en andere personen of organisaties mogen feedback geven op de tussenproducten. Feedback geven kan door antwoord te geven op de gestelde consultatievragen. De leden van de ontwikkelteams zullen vervolgens de opbrengst met elkaar bespreken en bepalen hoe ze op basis hiervan hun visie aanscherpen.

Scholen, schoolleiders, leerkrachten en andere organisaties worden opgeroepen hun bijdrage te leveren in verband met het belang van dit traject. De VGS zal in ieder geval reageren op de opbrengsten van de ontwikkelgroep Burgerschap. Reageren kan tot en met vrijdag 6 juli. Anonieme reacties worden niet in behandeling genomen. Op de website van curriculum.nu vindt u meer over de spelregels.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Arnold van Huizen MSc
  a.vanhuizen@vgs.nl
  0180-44 26 71
  06-12 77 62 49