VGS

Om deze reden zal er in de administratie, vanaf het boekjaar 2021 onderscheid gemaakt moeten worden voor uitgaven voor de PNIL-regeling overeenkomstig de definitie van OCW voor de verplichte gegevensaanlevering. Er zal daarom gebruik gemaakt worden van 2 afzonderlijke grootboekrekeningen “kosten extern personeel”.

 • 4152 – voor de kosten extern personeel inzake PNIL-regeling.
 • 4190 – voor de kosten extern personeel inzake PNIL, die niet als zodanig gespecificeerd opgegeven moeten worden aan DUO.

Van de kosten die verwerkt staan op de grootboekcode 4152 zal een opgave gedaan moeten worden aan DUO. Hiervoor is het noodzakelijk dat het volgende vastgelegd wordt:

 • BSN nummer ingeleend personeel
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Soort externe inhuur
 • Doel van de inhuur
 • Aantal uur

Daarnaast moet de functiecategorie en de totale kosten van de inhuur opgegeven worden.

Daarbij is het van belang dat duidelijk is welke uitgaven onder de categorie PNIL vallen en welke  onder de categorie overig. (Een probleem hierbij is dat de definitie voor de uitgaven 2021 nog bijgesteld moet worden.)

 • Kosten van inleen personeel via een vervangingspool (4152)
 • Vrijwilligersvergoedingen vallen niet onder de categorie PNIL  (4190)
 • Vergoedingen aan bestuursleden en toezichthouders worden reeds afzonderlijk verantwoord in de WNT-bijlage zodat deze niet onder de categorie PNIL vallen (Wet Normering Topinkomens)
 • De uitgaven voor detacheringen van een ander bestuur vallen onder PNIL  (4152)
 • De uitgaven voor het inlenen van de interim directeur, IB-er, etc. vallen ook onder PNIL (4152)
 • Volgens OCW vallen ook de kosten van de afgenomen diensten van een schoolbegeleidingsdienst ook onder PNIL. Dat plaatst ons echter voor een onmogelijke opdracht, omdat de inzet hiervan niet op factuur gespecifieerde personen en uren betreffen. Vooralsnog is ons advies de kosten van de schoolbegeleidingsdienst aan te blijven merkten als kosten (na)scholing/professionalisering (4170) en niet als kosten personeel niet in loondienst.

De facturen die reeds verwerkt zijn in de administratie 2021 zullen door uw relatiebeheerder handmatig gecontroleerd (en gecorrigeerd )worden op deze nieuwe regelgeving.