VGS

Voor de opname van het zwangerschapsverlof is het noodzakelijk dat de werknemer een zwangerschapsverklaring inlevert die afgegeven is door een verloskundige of arts. Op deze verklaring wordt in elk geval de vermoedelijke bevallingsdatum genoemd.

Het zwangerschapsverlof kan flexibel worden opgenomen. Dit betekent dat men zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum met verlof mag. Vier weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum moet men met verlof of op elke willekeurige datum die hier tussen valt.

Als de vermoedelijke bevallingsdatum op een woensdag valt en men wil zo lang mogelijk blijven werken, dan is de donderdag vier weken ervoor de eerste verlofdag. Als men in de periode van zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum ziek wordt, ongeacht de aard van de ziekte, dan heeft men geen recht meer op het opnemen van flexibel verlof. Op dat moment gaat het zwangerschapsverlof in. Dit geldt ook als men ziek is voordat het zwangerschapsverlof zou mogen ingaan. Ook dan heeft men geen recht meer om het verlof flexibel op te nemen.

De duur van het bevallingsverlof is afhankelijk van de gekozen duur van het zwangerschapsverlof. In totaal duurt het zwangerschaps- en bevallingsverlof minimaal zestien weken. Als het zwangerschapsverlof zes weken zou duren, dan duurt het bevallingsverlof tien weken, als het zwangerschapsverlof vijf weken en twee dagen zou duren, dan duurt het bevallingsverlof tien weken en vijf dagen. Als de werkelijke bevallingsdatum eerder is dan de vermoedelijke, duurt het totale verlof zestien weken. Als de bevalling later plaatsvindt dan de vermoedelijke bevallingsdatum heeft dit een opschortende werking. Het totale verlof duurt dan langer dan zestien weken.

Als zwangerschaps- en of bevallingsverlof samenvalt met (een deel van) de zomervakantie, heeft men recht op compensatieverlof.

In het geval de werknemer ziek wordt in verband met haar zwangerschap, kan de werkgever een ziektewetuitkering bij UWV aanvragen. Zowel de melding van ziekte i.v.m. zwangerschap als de hersteldatum dient de werkgever per omgaande aan VGS te melden. Deze datum moet binnen twee dagen bij UWV bekend zijn.

Na ontvangst van het geboortekaartje wordt u verzocht een kopie hiervan naar VGS op te sturen. Daarna krijgt u bericht over de einddatum van het bevallingsverlof. Tevens wordt u verzocht alle correspondentie van UWV die te maken heeft met de verlofgenietende z.s.m. naar VGS op te sturen.